AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Přednáška: Ing. Michael Macháček

16.9.2021

Přednášku na téma Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu přednese 29. září 2021 v 10:00 Ing. Michael Macháček (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha)

více zde

Přednáška: Dr. Vítězslav Štembera

16.9.2021

Přednášku na téma Efektivní předpovědi plastických poruch konstrukcí  přednese 22. září 2021 v 10:00 Dr. Vítězslav Štembera (Institute for Mechanics of Materials and Structures, Vienna University of Technology)

více zde

Zemřel Jiří Minster

8.9.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. září 2021 ve věku 81 let zemřel náš dlouholetý zaměstnanec a oblíbený kolega, Ing. Jiří Minster, DrSc.

Rodině Jiřího Minstera vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poslední rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném.

více zde

2. Newsletter Interreg Living Danube Limes

30.7.2021

Vyšel Newsletter č. 2 projektu Interreg Danube Transnational Programme Living Danube Limes.

více zde

Skenování amuletu v tomografu na ČT

30.7.2021

Ve středu 28. 7. 2021 byla v hlavní večerní zpravodajské relaci na ČT reportáž o zkoumání starověkého amuletu ze Samaří v Centru Telč ÚTAM AV ČR. Kolegové Daniel Vavřík a Ivana Kumpová mluvili o skenování tisíce let starého amuletu v unikátním zařízení TORATOM. Celou reportáž můžete shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100728/obsah/854749-zkoumani-vzacneho-amuletu

více zde

Newsletter ÚTAM 1/2021

1.7.2021

Přinášíme vám nové číslo Newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Newsletter 1/2021 CZ fileformat-pdf.gif (11,4 MB)

Newsletter 1/2021 EN fileformat-pdf.gif (8,16 MB)

více zde

IperionHs 4th webinar on “ARCHLAB - Scientific Archives and the Ghent Altarpiece”

21.6.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Dodatečné výběrové řízení pro projekt Mobility

3.6.2021

Ředitel ÚTAM AV ČR v. v. i. vypisuje dodatečné výběrové řízení pro zaměstnance ústavu v projektu "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR" na jedno uvolněné místo v aktivitě "Materiálové inženýrství a kulturní dědictví" v kategorii Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí nebo Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí.

 

více zde

Hidden Beneath the Surface

20.5.2021

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

Call for Papers & Information

Registration Form

více zde

IPERION HS - invitation to the 3rd webinar MOLAB

20.5.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Hidden Beneath the Surface

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

Call for Papers & Information

Registration Form

více zde

STARCAIS

Starting Research Career Infrastructure Services in Heritage Science

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences operates specialised research infrastructure for heritage science and provides services for interdisciplinary research in the field. The STARCAIS programme offers infrastructure support to young researchers – Ph.D. students or post-docs - at the beginning of their career.

více zde

CONSECH20

CONSErvation of 20th centrury concrete Cultural Heritage in urban changing environments

CONSECH20 is a research project that aims at developing effective approaches for conservation and protection of 20th cent. heritage concrete buildings against the ever-changing urban impacts, taking into account both technical and social aspects.

 

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde