AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Renesanční štuková díla zámku v Telči

21.7.2020

Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování od kolektivu autorů Pavel Waisser - Jana Waisserová - Renata Tišlová - Petra Hečková pojednává o renesančních štukaturách na zámku Telč.

více zde

Newsletter ÚTAM 1/2020

17.6.2020

Vyšlo jarní číslo Newsletteru ÚTAM AV ČR. Čeká na vás článek z Oddělení vápenných technologií o barokních technikách štuku, pomocí rentgenové tomografie si přečteme proklínací tabulku a přiblížíme vám také problematiku degradace mikrostruktury betonu v agresivním prostředí v článku z Oddělení materiálového výzkumu. To a ještě více najdete v novém Newsletteru 1/2020 ke stažení zde. Anglickou verzi naleznete zde.

více zde

Závěrečná webkonference ProteCHt2save

28.5.2020

Srdečně zveme kolegy i širokou veřejnost na závěrečnou webkonferenci projektu ProteCHt2save, která se uskuteční 23. června 2020 od 9:15 přes aplikaci Zoom. Konference nese název Cultural Heritage Climate Change a je vyvrcholením tříletého projektu podporováného z programu Interreg Central Europe. Veškeré informace a možnost registrace naleznete zde.

více zde

Seminář projektu RUINS - Torzální památky

14.5.2020

Ve čtvrtek 21. května 2020 od 9:30 proběhne v rámci projektu RUINS, který je finančně podpořený programem Interreg Central Europe, seminář „TORZÁLNÍ PAMÁTKY – historické, technické i manažerské aspekty péče“ spolupořádaný Národním památkovým ústavem (Územní odborné pracoviště v Telči) a Geoparkem Vysočina.

 

více zde

Vítr je stále hrozbou pro mostní konstrukce

13.5.2020

Kmitající most Hu-Men v čínské provincii Quan-Dong v praxi ukázal  fenomén, na který již dříve ve svých studiích upozorňovali pracovnící z Oddělení dynamicky a aerodynamiky Ústavu teroretické a aplikované mechaniky AV ČR. Analýzou oscilací, které by mohly vznikat v důsledku úmístění protivětrných bariér na mostní konstrukci, se kolegové z ÚTAM AV ČR zabývali jako jedni z prvních na světě.

více zde

Výběrové řízení - volné místo - Telč

6.5.2020

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Technický pracovník Oddělení materiálového výzkumu, laboratoř materiálových analýz II

 

více zde

Publikace Inženýrská mechanika – Engineering Mechanics, 25 let konference

15.4.2020

V květnu loňského roku (2019) proběhl jubilejní 25. ročník mezinárodní konference Inženýrská mechanika – Engineering Mechanics (EM), jejímž pořadatelem je tradičně také ÚTAM AV ČR (dalšími jsou pak Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT, Žďas a.s., Česká společnost pro mechaniku a International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science). Ku příležitosti tohoto jubilea nyní vyšla publikace obsahující vybraná témata projednávaná na konferenci během čtvrtstoletí její existence. Editorem publikace je dlouholetý kolega z ÚTAM AV ČR a předseda České společnosti pro mechaniku Ing. Jiří Náprstek, DrSc. Do publikace přispělo kolem 180 autorů.

více zde

Termokamera z Centra Telč pomáhá nemocnici Jihlava

1.4.2020

V době koronavirové krize není příliš mnoho oblastí, ve kterých může ústav zabývající se teoretickou a aplikovanou mechanikou přímo pomoci, ale jsme moc rádi, že se našla alespoň malá příležitost. Centrum Telč, detašované pracoviště ÚTAM AV ČR, od začátku dubna bezplatně zapůjčilo svoji termokameru do jihlavské nemocnice, kde je možno díky ní přesně, rychle a bezpečně měřit příchozím pacientům u vstupu teplotu.

více zde

Newsletter ProteCHt2save č. 5

20.3.2020

Vyšel Newsletter č. 5 projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe.

Ke stažení:

CZ verze

EN verze

O projektu Interreg CE ProteCHt2save

Webové stránky projekt

více zde

Adoptovali jsme papouška z Rákosova pavilonu

6.3.2020

Náš ústav adoptoval papouška amazoňana jamajského z Rákosova pavilonu Zoo Praha, pojmenovaném po bývalém dlouholetém zaměstnanci ÚTAM AV ČR Stanislavu Rákosovi. Na jeho adopci přispěli i sami zaměstnanci penězi vybranými ve vánoční tombole, kde hlavní cena byla možnost interně pojmenovat adoptovaného papouška. Tuto možnost získal dr. Kunecký z Oddělení aplikované mechaniky. Amazoňan jamajský od něj dostal jméno "Píejčdý".

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde