link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů: 13158460

Aktuality

  • 1.9.2014
    Dynamicka zkouška v Tróji
    Ve dnech 20.-23. srpna 2014 provedl ÚTAM AV ČR, v.v.i. dynamickou zatěžovací zkoušku na novém mostě přes Vltavu v Tróji. Zkouška se zkládala ze dvou částí: měření vlivu zatížení dopravou a měření odezvy na harmonické zatížení vybuzené elektromagnetickým budičem.


  • 31.8.2014
    CAMPT
    1.1.2014 vzniklo v Brně nové výzkumné a vývojové centrum zaměřené na oblast zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury, obranu a národní bezpečnost. Plánované aktivity centra zahrnují výzkum, vývoj a aplikaci pokročilých materiálů, zkušebních metod a souvisejících technologií určených především pro oblast ochrany proti výbuchu... - více zde.

vše
ilustrační obrázek

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚTAM AV ČR, v. v. i.)


je součástí Akademie věd České republiky (AV ČR).

Ústav se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.
Výzkum je zaměřen rovněž na rozvoj nových metod diagnostiky a hodnocení stavebních materiálů a konstrukcí a na problémy spojené se záchranou a zachováním historických budov a sídel.
Od r. 2000 byl ústav podporován EC jako Centrum Excelence prostřednictvím projektu ARCCHIP, který je zaměřen na interdisciplinární výzkum problémů kulturního dědictví (Advanced Research Centre for the Cultural Heritage Interdisciplinary Project).

Ústav přispívá ke zlepšení úrovně znalostí, výuky a použití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace v rámci evropského výzkumného prostoru, publikuje periodika a sborníky prací, organizuje národní i mezinárodní vědecká setkání.
Ústav rovněž provádí vědecká posouzení, expertní posudky a doporučení, poskytuje odborné konzultace a poradní služby. V rámci akreditovaných doktorských studijních programů se účastní postgraduální výchovy a školí perspektivní pracovníky pro výzkum. V rámci zaměření svých aktivit rozvíjí mezinárodní spolupráci, účastní se vytváření mezinárodních konsorcií a sítí, organizuje pracovní setkání. Výzkumné úkoly řeší samostatně i jako spolupracující partner univerzit a dalších výzkumných institucí.
Fotografie -TAM AV LR


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)