AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Výběrové řízení

17.6.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: Výzkumný pracovník Oddělení dynamiky a aerodynamiky, laboratoř Klimatický větrný tunel „Vincenc Strouhal“.

více zde

ÚTAM na Veletrhu vědy 2019

12.6.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se po 3 letech vrátil na Veletrh vědy pořádaný Akademií věd České republiky. Veletrh vědy se konal na PVA EXPO v Letňanech od 6. do 8. června 2019 a byl to již 5. ročník této popularizační akce. Kromě parcovišť Akademie věd na veletrhu vystavovaly také soukromé firmy, Vysoké školy nebo veřejný sektor. Kromě samotných stánků na návštěvníky čekala také řada panelových diskuzí moderovaných Václavem Moravcem, přednášek a science show. Návštěvníků všechny 3 dny dorazilo požehnaně, ale výstavní prostory i vystavovatelé nápor unesly a vše bylo skvěle zorganizované ze strany Střediska společných činností AV ČR.

Odkaz na galerii fotek z ÚTAM stánku na Veletrhu vědy 2019.

Odkaz na galerii fotek z Veletrhu vědy 2019.

více zde

Telčské instituce na MUNl100

12.6.2019

V červnu 2019 vyvrcholí v areálu brněnského výstaviště oslavy stého výročí založení Masarykovy univerzity, a to festivalem plným hudby, zábavy a gastronomie s názvem MUNI100. Svou prezentaci na festivalu bude mít rovněž telčské Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, a spolu s ním i Centrum Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči. Tyto instituce v Brně společně představí své vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity. Všechny jmenované subjekty intenzivně spolupracují již několik let a jsou sdružené v projektu Středoevropské centrum pro kulturní dědictví.

více zde

S Cyrilem Fischerem a jeho stážisty o Otevřené vědě

12.6.2019

RNDr. Cyril Fischer, Ph.D. již druhým rokem vede stáž v rámci projektu Akdemie věd Otevřená věda určenou pro středoškolské studenty. Zde vám s ním a jeho stážisty Annou Kneselovou, Ondřejem Hamalou, Adamem Pazderkou a Šimonem Pekárem přinášíme nezkrácenou verzi rozhovorů připravených pro Newsletter ÚTAM 1/2019.

Více o stážích Otevřené vědy zde.

více zde

seminar-2019-08-Dimitrovova

Přednáška Z. Dimitrovové

7.6.2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 ve 14:00 přednese Prof. Zuzana Dimitrovová, Ph.D. (Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal)  přednášku s názvem: Semi-Analytical Approaches to Vibrations Induced by Moving Loads (with the focus on the critical velocity and instability of the moving system). Přednáška proběhne v malé zasedací místnosti ÚTAM, Prosecká 76, Praha  9-Prosek.

 

více zde

Mezinárodní konference ProteCHt2save

17.5.2019

Na konci června bude ÚTAM AV ČR a Městská část Praha - Troja pořádat mezinárodní konferenci na téma "Řízení ochrany kulturního dědictví v proměnňujícím se prostředí". Konference proběhne 27. června 2019 v Obecním domě. Součástí konference bude i tematická exkurze.

V případě zájmu o účast pište na prechova@itam.cas.cz.

více zde

joints

Seminář J. Kuneckého

15.5.2019

25. června 2019 v 10:00 proběhne přednáška Ing. Jiřího Kuneckého, PhD. pojednávající o jeho práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT) na téma Notches in Wood at Arbitrary Beam Location Under Arbitrary Loading: Numerical Modelling and Challenges. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop

14.5.2019

Ve dnech 5-6. června 2019 proběhne v Univerzitním Centru Telč High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop shrnující výsledky projektu Interreg ATCZ38 Com3d-XCT. Na workshopu vystoupí mimo účastníků projektu i zahraniční odborníci věnující se pokročilým zobrazovacím metodám s využitím rentgenového záření. Podrobnosti o akci naleznete na http://xctw.itam.cas.cz/.

více zde

YSESM 2019 v Telči

14.5.2019

Po šesti letech v České republice proběhne konference pro studenty a mladé vědecké pracovníky zabývajících se především experimentální mechanikou. 17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics proběhne v Univerzitním Centru Telč ve dnech 6-8. června 2019 pod patronací IMEKO a za finanční podpory AV ČR. Podrobnosti o akci naleznete na http://ysesm2019.itam.cas.cz/.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde