AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Engineering Mechanics 2022

18.5.2022

Po dvouleté přestávce se 9. až 12. května 2022 uskutečnila mezinárodní konference Engineering Mechanics 2022, hlavní událost v oboru v České republice. Letošním organizátorem konference byl Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Cílem konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice a na kooperujících universitách po celém světě.

více zde

X-ray biomechanical imaging and DVC of bone and biomaterials

5.5.2022

Přednášku Rentgenové biomechanické zobrazování a digitální objemová korelace kosti a biomateriálů přednese Dr. Marta Peña Fernández ve středu 1. června 2022 v 10:00 v ÚTAM v Praze.

více zde

IPERION HS webinar on Implementing a European Research Area for Heritage Science

3.5.2022

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

 

 

 

více zde

Help for Ukraine - Vacancies

28.4.2022

Within the framework of the Researchers at Risk initiative, the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences announces an international invitation for tenders for the following job positions:

více zde

Den otevřených dveří v Solvayových lomech

14.4.2022

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dne 30. dubna 2022 dovoluje pozvat všechny zájemce na návštěvu experimentálního pracoviště Solvayovy lomy.

více zde

Nová kniha o rekonstrukci malt, sgrafit a štuků

8.4.2022

Kolektiv autorů z Oddělení vápenných technologií sepsal ve spolupráci s vědci z Archeologického ústavu AV ČR a odbornými restaurátory novou knihu s názvem „Podle starého vzoru: rekonstrukce malt, sgrafit a štuků“.

více zde

IPERION HS webinar on hyperspectral & multispectral imaging in HS

28.3.2022

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Newsletter projektu STRENCH č. 4

28.3.2022

V rámci projektu STRENCH programu Interreg Central Europe (CE1665) vyšel čtvrtý (a poslední) Newsletter pokrývající projektové období od listopadu 2021 do února 2022.

 

 

 

více zde

IPERION HS webinar on remote sensing-based approach for CH interpretation & monitoring

28.2.2022

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

2. setkání k projektu STRENCH (LWT)

18.2.2022

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce na 2. online setkání projektu STRENCH (programu Interreg Central Europe), které se uskuteční v pátek 25. 2. 2022 od 10:00 přes aplikaci Zoom, a jehož cílem je seznámit přítomné s výsledky projektu a diskutovat o nich.

více zde

Hidden Beneath the Surface

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

více zde

STARCAIS

Starting Research Career Infrastructure Services in Heritage Science

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences operates specialised research infrastructure for heritage science and provides services for interdisciplinary research in the field. The STARCAIS programme offers infrastructure support to young researchers – Ph.D. students or post-docs - at the beginning of their career.

více zde

CONSECH20

CONSErvation of 20th centrury concrete Cultural Heritage in urban changing environments

CONSECH20 is a research project that aims at developing effective approaches for conservation and protection of 20th cent. heritage concrete buildings against the ever-changing urban impacts, taking into account both technical and social aspects.

 

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde