link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Volná místa


Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje pro projekt Infračervená spektroskopie financovaného z OP PIK – asistent znalostního transferu

Požadavky:
- absolvent VŠ s přírodovědným zaměřením (ideálně chemie, fyzikální chemie) – max. 3 roky po dokončení studia
- alespoň základní znalost anglického jazyka
- samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, bezúhonnost
- znalost prostředí chemických laboratoří výhodou

Náplň práce:
- práce v laboratoři Infračervená spektroskopie (příprava vzorků, měření IF spekter, vyhodnocování dat, tvorba databáze, apod.)
- spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu projektu (zpracování zpráv z měření, aplikace nových metod, mezinárodní spolupráce, apod.)
- spolupráce s partnerskou organizací projektu


Místo výkonu práce Horoměřice u Prahy (10 min bus ze stanice metra A Bořislavka).
Nabídky spolu se životopisem zašlete prosím na adresu: ÚTAM AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 19000 Praha 9 nebo na elektronickou adresu: burianova@itam.cas.cz .
Uzávěrka přihlášek: 3. 3. 2017Rada Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce (ÚTAM AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:


- svéprávnost¹),
- bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
- vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
- vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
- organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
- aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
- morální bezúhonnost,
- splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období je pětileté s nástupem 1. června 2017

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

Přílohy k přihlášce:
- strukturovaný životopis,
- doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
- přehled dosavadní praxe,
- seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
- koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
- čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.¹).

¹) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i..

Přihlášky musejí být doručeny na adresu:

Rada Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9

nejpozději dne 28. 2. 2017 do 14 hodin v zalepené obálce označené nápisem
Výběrové řízení – ředitel ÚTAM.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: odborný pracovník výzkumu a vývoje laboratoře materiálových analýz a mikroskopie

Požadavky:

- VŠ vzdělání s chemickým zaměřením (popřípadě i VOŠ či SŠ)
- alespoň základní znalost anglického jazyka
- samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, bezúhonnost
- praxe v chemické laboratoři výhodou
- zkušenosti s instrumentální analýzou výhodou (ICP-OES, AAS, iontová chromatografie)

Náplň práce:

- práce v laboratoři materiálových analýz a mikroskopie (příprava vzorků, titrace, instrumentální analýza)
- spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu laboratoře (zpracování zpráv z měření, aplikace nových metod apod.)
- správa příslušného vybavení a materiálu laboratoře


Místo výkonu práce Telč.
Nabídky spolu se životopisem zašlete prosím na adresu: ÚTAM AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 19000 Praha 9 nebo na elektronickou adresu: burianova@itam.cas.cz .
Uzávěrka přihlášek: 10. 2. 2017


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)