AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

itamphoto.jpg

Newsletter 2/2017 projektu RUINS

2.3.2018

Vyšel druhý Newsletter k projektu Interreg Central Europe s názvem RUINS (Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences), jehož partnerem je také ÚTAM AV ČR.

Stáhnout Newsletter fileformat-pdf.gif

Více o projektu RUINS na webu ÚTAM

Oficiální stránky projektu RUINS

RUINS na Facebooku facebook logo

více zde

Jiří Náprstek zvolen předsedou ČSM

26.2.2018

Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AVČR) předsedou České společnosti pro mechaniku
Na základě výsledků tajných voleb byl v lednu 2018 ustaven nový Hlavní výbor České společnosti pro mechaniku (ČSM), který zvolil na svém zasedání dne 7. února 2018 nové funkcionáře ČSM. V souladu s výsledkem tajné volby z řad členů Hlavního výboru se stal novým předsedou ČSM na období příštích čtyř let Ing. Jiří Náprstek, DrSc. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AVČR.

více zde

Seminář geotechniky a mechaniky

19.2.2018

Dne 20. března 2018 se v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskuteční 3. seminář s názvem Nové poznatky v geotechnice a mechanice. Účast přislíbili prof. Jovan Papic, prof. Jaroslav Kruis, prof. Stevcho Mitovski a další.

více zde

Návštěva předsedkyně Akademie věd ČR

12.2.2018

V pondělí 8.2. zahájila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová návštěvy pracovišť v našem ústavu. Zavítala k nám již po několikáté, tentokrát spolu s místopředsedou prof. Janem Řídkým a s členy Akademické rady Lenkou Vostrou a Pavlem Krejčím.

 

více zde

IX. seminář odborné skupiny ČSM

27.11.2017

Celodenní seminář odborné skupiny Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku na téma Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí proběhl dne 22. listopadu 2017 v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a uvedeného ústavu AV ČR.

Na programu semináře bylo celkem pět přednášek. Z objektivních důvodů bylo třeba v poslední chvíli jednu z původně ohlášených přednášek nahradit jinou – s tematicky blízkým obsahem o vlivu impaktového zatížení na letecké konstrukce.

Program semináře

více zde

Newsletter 2/2017

13.11.2017

V listopadu 2017 vyšlo již druhé číslo Newsletteru CET. V pdf verzi si ho můžete přečíst a stáhnout zde.

 

Také je nově možné přihlásit se k automatickému odebírání našeho Newsletteru.

více zde

Proběhl Týden vědy a techniky

9.11.2017

V Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v Praze a Centru excelence Telč proběhl ve středu 8. 11. 2017 Týden vědy a techniky. V CETu se zájemci mohli zúčastnit exkurze a popularizační přednášku pro veřejnost s názvem "Moderní technologie a kulturní dědictví" a v Praze pak několika tématických přednášek z různých oblastí činnosti ÚTAM a CET.

více zde

Cena časopisu Plyn

7.11.2017

Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. a Ing. Martin Šperl, Ph.D. byli oceněni na Podzimní plynárenské konferenci za významnou dlouholetou práci pro časopis Plyn a zároveň jim redakční rada udělila Cenu za nejlepší původní článek za rok 2016.

více zde

CAMPT na Radiofóru Českého Rozhlasu plus

30.10.2017

Jak na vás působí betonové zátarasy v historických centrech a u turisticky frekventovaných míst? Jaký je poměr mezi tím, že hyzdí místo, ale zároveň ho ochraňují? Jak by takové zátarasy měly vypadat, aby nehyzdily historický prostor nebo památku? Na toto téma debatoval 12.10.2017 koordinátor Centra CAMPT, kterého je ÚTAM členem, Ing. Radek Holešinský v pořadu Radiofórum Českého Rozhlasu plus.

Rozhovor si můžete poslechnout zde.

 

více zde

Workshop Historické stavební techonologie

19.10.2017

Historické stavební technologie a jejich uplatnění v současnosti - tak se jmenuje workshop pořádaný v rámci projektu NAKI 12, který se uskuteční v úterý 24. 10. 2017 v Telči v Univerzitním centru Masarykovy univerzity, Náměstí Zachariáše z Hradce 2. Na workshopu promluví odborníci z ÚTAM i restaurátoři, kteří budou mluvit jak o výzkumu v oblasti tradičních stavebních technologií, tak o zkušenostech z restaurátorské praxe.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde