link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Výsledky činnosti:

Publikace

autor:     rok vydání:    

Výběr podle způsobu zveřejnění:
K: Konferenční příspěvek (tuzemská konf.) (116)
M: Část monografie knihy (130)
N: Článek v novinách (4)
R1: Recenze z periodika (3)
R2: Recenze ze sborníku (3)
V: Výzkumná zpráva (159)
Z: Poloprovoz, ověřená techn., odrůda/plemeno, léčeb. postup (2)
Všechny publikace (3059)

Poslední práce (2017 - 2016):

2016

Ettler V., Koudelková (Petráňová) Veronika, Vítková M., Mihaljevič M., Šebek O., Kříbek B.
Reactivity of fly ash from copper smelters in an Oxisol: implications for smelter-polluted soil systems in the tropics, Journal of Soils and Sediments. 2016, Roč. 16, č. 1, s. 115-124",,"1439-0108, 2016, plný text
Hračov Stanislav
Approximate determination of eigen-values of classically damped system with added viscous damper, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 221-228",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Non-linear normal modes in dynamics - discrete systems, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 254-265",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin
Fracture toughness testing for improving the safety of gas pipelines, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 464-470",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Viani Alberto, Pérez-Estébanez Marta, Pollastri S., Gualtieri A.F.
, Cement and Concrete Research. 2016, Roč. 79, January, s. 344-352",,"0008-8846, 2016, plný text
Koudelka Petr
Experiment E7/0,3 ? Time behaviour of active pressure of non-cohesive sand after wall translative motion, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering Mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016, S. 512-517. Engineering Mechanics, 821",,"978-3-03835-700-1,1660-9336, 2016, plný text
Major Štěpán, Kocour Vladimír, Cyrus P.
Fatigue life prediction of pedicle screw for spinal surgery, Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, Roč. 10, č. 35, s. 379-388",,"1971-8993, 2016, plný text
Buljac Andrija, Pospíšil Stanislav, Kozmar H., Kuznetsov Sergeii, Král Radomil
Flutter derivatives of the Kao-Pin Hsi cable-supported bridge, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering Mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016, S. 172-179. Engineering Mechanics, 821",,"978-3-03835-700-1,1660-9336, 2016, plný text
Urushadze Shota, Pirner Miroš, Fischer Ondřej
Wind tunnel experimental study of coupled rocking-swivelling model of guyed mast shaft, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering Mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016, S. 303-308. Engineering Mechanics, 821",,"978-3-03835-700-1,1660-9336, 2016, plný text
Zlámal Petr, Fíla Tomáš, Králík V.
Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 420-427",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Jandejsek Ivan, Vavřík Daniel
Experimental measurement of elastic-plastic fracture parameters using Digital Image Correlation method, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 442-449",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Koudelková (Petráňová) Veronika, Sajdlová T., Němeček J.
Micromechanical homogenization of ultra-high performance concrete, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 518-525",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Škaloud Miroslav, Zörnerová Marie, Urushadze Shota
The ?miracle? of post-buckled behaviour in thin-walled steel construction and its breathing-induced limitation, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 539-546",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Král Radomil, Pospíšil Stanislav
Numerical investigation of wind effects on the perforated structures, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 591-598",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Kytýř Daniel, Doktor Tomáš, Adorna M., Neuhauserová M., Šleichrt Jan, Krčmářová (Fenclová) Nela, Gantar A., Novak S.
Deformation behaviour of gellan gum based scaffold subjected to compression loading, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, S. 665-670",,"978-3-03835-700-1, 2016, plný text
Fíla Tomáš, Kumpová Ivana, Koudelka Petr, Zlámal Petr, Vavřík Daniel, Jiroušek Ondřej, Jung A.
2016, , Journal of Instrumentation. 2016, Roč. 11, č. 1, C01005",,"1748-0221, 2016, plný text
Tippner J., Hrivnák J., Kloiber Michal
, BioResources. 2016, Roč. 11, č. 1, s. 503-518",,"1930-2126, 2016, plný text
Górski P., Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Tatara Marcin, Marušić Ante
2016, , Wind and Structures. 2016, Roč. 22, č. 2, s. 253-272",,"1226-6116, 2016, plný text
Fiala Zdeněk
Geometry of finite deformations and time-incremental analysis, International Journal of Non-Linear Mechanics. 2016, Roč. 81, May, s. 230-244",,"0020-7462, 2016, plný text
Rathouský Jiří, Slížková Zuzana, Kotlík P.
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči, Edited final report of the project DF11P01OVV012: New materials and technologies for the preservation of historical building materials and preventive care of monuments, cze, 2016
Remzová Monika, Šašek Petr, Frankeová Dita, Slížková Zuzana, Rathouský Jiří
, Construction and Building Materials. 2016, Roč. 112, JUN 2016, s. 674-681",,"0950-0618, 2016, plný text
Urushadze Shota, Pirner Miroš
Vertical and lateral horizontal forces of walking area running pedestrians, Challenge Journal of Structural Mechanics. 2016, Roč. 2, č. 1, s. 38-50",,"2149-8024",,"eng, 2016, plný text
Kumpová Ivana, Vavřík Daniel, Fíla Tomáš, Koudelka ml. Petr, Jandejsek Ivan, Jakůbek Jan, Kytýř Daniel, Zlámal Petr, Vopálenský Michal, Gantar A.
, Journal of Instrumentation. 2016, Roč. 11, č. 2, C02003",,"1748-0221, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Fajman P., Tippner J.
2016, 2017, In Dřevostavby 2016. Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 2016, S. 39-44",,"978-80-86837-84-0, 2016, plný text
Vavřík Daniel, Jandejsek Ivan, Pichotka M.
, Journal of Instrumentation. 2016, Roč. 11, č. 1, C01029",,"1748-0221, 2016, plný text
Sebera V., Kunecký Jiří, Praus L., Tippner J., Horáček P.
Strain transfer from xylem to bark surface analyzed by digital image correlation, Wood Science and Technology. 2016, Roč. 50, č. 4, s. 773-787",,"0043-7719, 2016, plný text
Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana, Stefanidou M., Němeček J.
, Cement and Concrete Research. 2016, Roč. 83, May, s. 152-163",,"0008-8846, 2016, plný text
Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana
, Construction and Building Materials. 2016, Roč. 114, July, s. 896-905",,"0950-0618, 2016, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Crha P.
The effect of curvature of a pipe wall on the fracture toughness and\nprotection of high pressure pipelines, In Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016, S. 973-978",,"2214-7853, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Fajman P., Tippner J.
Navrhování celodřevěných tesařských spojů pro opravy historických konstrukcí\n\n, Design of carpentry joints for the repair of historical structures, TZB-info. 2016, Roč. 2016, 16.05.2016",,"1801-4399, 2016, plný text
Drdácký Miloš
Adaptation strategies for built cultural heritage, In Lefevre, R.-A.; Sabbioni, C. (ed.). Cultural heritage from pollution to climate change. Bari: Edipuglia, 2016, S. 109-117. Scienze e materiali del patrimonio culturale, 11",,"978-88-7228-801-6, 2016
Slížková Zuzana, Gruber M., Kostkanová (Herbstová) Vladislava, Frankeová Dita, Wimmer-Frey I., Drdácký Miloš
Soils and earthen building materials used for the Buddhist temple complex, International Journal of Architectural Heritage. 2016, Roč. 10, č. 4, s. 406-417, 2016, plný text
Drdácký Miloš, Urushadze Shota, Papadopoulou K.
Out-of-plane behavior of masonry walls with imperfect reinforced rendering, In Maka, S.; Duwal, S. (ed.). International Conference on Earthquake Engineering and Post Disastor Reconstruction Planning. Conference proceedings. Part 1. Bhaktapur: Khwopa Engineering College & Khwopa College of Engineering, 2016, S. 314-322",,"2505-0737, 2016, plný text


počet záznamů= 35


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)