AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Po stopách žďárského mramoru

23.5.2018

Po stopách žďárského mramoru se jmenuje nová kniha publikovaná v ÚTAM AV ČR, jež nese podtitul Hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera. Jejími autory jsou Jan Válek, Olga Skružná a Jaroslav Řihošek z ÚTAM a dále Karel Malý, Radim Gonda a Miroslav Kovář. Publikace vznikla jako výsledek projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva, který byl podpořen programem Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v letech 2015–2017. V tomto případě šlo o spolupráci s krajem Vysočina.

více zde

Historic ruins - protection, use, management

21.5.2018

Ve dnech 8.-10. října 2018 se v polském Krakově uskuteční mezinárodní konference "Historic ruins - protection, use, management". Konference je spolufinancovaná z programu Interreg Central Europe v rámci projektu CE902 RUINS.

více zde

Newsletter ProteCHt2save

3.5.2018

Vyšel první Newsletter k projektu Interreg Central Europe s názvem ProteCHt2save (Risk Assessment and Sustainable Protection of Cultural Heritage in Changing Environment), jehož partnerem je také ÚTAM AV ČR.

více zde

Seminář - H.M. Shih

26.4.2018
Seminář Developing a Neutral Equilibrium Device as Dynamic Virtual Piers for an Emergency Relief Bridge se uskuteční v pátek 4. 5. 2018.

 

více zde

Seal of Excellence

18.4.2018

Mgr. Cristiana Nunes, Ph.D. pracující na pozici vědecké asistentky v ÚTAM AV ČR, získala od Evropské komise ocenění Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA) Seal of Excellence za návrh svého projektu SALFDUCO (SALt and Frost weathering tests for assessing the long-term DUrability and COmpatibility of repair plasters for historic buildings). Toto ocenění je značkou kvality, kterou získávají všechny projekty podané do MSCA, které získaly alespoň 85% bodů ve všech 3 hodnocených oblastech, ale zároveň se nevešly mezi podpořené projekty. Tato značka kvality jim má pomoci získat financování z jiných zdrojů (např. národních).

Více o Seal of Excellence.

více zde

Newsletter 1/2018

18.4.2018

Vyšel nový Newsletter CET/ÚTAM! Naleznete ho zde.

Můžete se také přihlásit k jeho odběru.

Starší čísla Newsletteru:

2/2017

1/2017

0/2017

více zde

Kariérní den ČVUT

13.4.2018

Ve středu odpoledne 11. dubna 2018 se na Fakultě dopravní ČVUT uskutečnil Kariérní den, jehož se zúčastnil také ÚTAM (Daniel Kytýř a Barbora Přechová), který s fakultou (konkrétně Ústavem mechaniky materiálů) dlouhodobě úzce spolupracuje - právě z absolventů Fakulty dopravní původně pochází několik zaměstnanců ÚTAM. Zájemci o kariéru v ÚTAM mohli shlédnout prezentaci a odnést si některé propagační materiály ústavu (Newslettery, brožura CET, leták CAMPT apod.). Mohli si také na místě popoví-dat přímo se zaměstnanci ÚTAM a položit jim případné dotazy. I mezi konkurencí ostatních vystavovatelů se stánek ÚTAM neztratil a byl o něj relativně velký zájem.

B. Přechová, D. Kytýř
 

více zde

Hledáme kolegu/kolegyni

12.4.2018

Výzkumný pracovník laboratoře rentgenové tomografie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: Výzkumný pracovník laboratoře rentgenové tomografie

 

 

více zde

Hledáme kolegu/kolegyni

12.4.2018

Výzkumný pracovník laboratoře materiálových analýz a mikroskopie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník laboratoře materiálových analýz a mikroskopie.

 

více zde

Seminář A. Trushe

11.4.2018
Seminář Aktuální trendy výzkumu v oboru Wind Engineering and Disaster Mitigation v Japonsku a jihoasijském regionu se uskuteční ve čtvrtek 19.4.2018.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde