AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 PRŮZKUM OMÍTEK A MALT A OHLEDEM NA NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POSTUPU PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ A OBNOVU

Na stránkách jsou prezentovány příklady omítek a malt historických popř. památkově chráněných objektů. Tyto příklady byly zdokumentovány během řešení grantového úkolu „Výzkum a posouzení kompatibility nových omítek s historickými omítkami a zdivem“ (Podporováno během 2002-2005 Grantovou agenturou ČR pod číslem 103/02D161).

Cílem této internetové prezentace je ve zkratce publikovat problematikou návrhu oprav historických omítek a malt. V současnosti jsou tradiční vápenné malty stále častěji nahrazovány novými produkty. Pro záchranu architektonického kulturního dědictví je rozhodnutí, kdy je vhodné použít původní nebo tradiční materiály a kdy je naopak nutno použít nových materiálů zcela zásadní. V poslední době se pro návrh nových restaurátorských a opravných zásahů hledají určitá pravidla jak postupovat. Jedním z možných řešení je návrh na základě kompatibility původního a nového.

Kompatibilita je důležitý pojem v oblasti památkové péče a je spojena se základními pojmy jako jsou autenticita a hodnota památek. Zabýváme-li se problémem kompatibility při konzervaci nebo restaurování omítek, zjišťujeme, že rozlišení co je a co není kompatibilní není v praxi jednoduché a jednoznačné řešení zatím ještě nebylo popsáno.

Před navržením opravného zásahu je nutné předem stanovit kritéria kompatibility . Tato kritéria se v odborné literatuře různí, ale v zásadě vycházejí z definice nepoškodit a co nejméně ovlivnit autentický materiál. Při praktickém návrhu jsou v zásadě dva různé přístupy: předpisový (neboli tradiční) a vlastnostní (neboli moderní).

Tradiční , předpisový přístup vychází z původních materiálů a technik, sledování podmínek a zhodnocení stavu, a dále charakterizování procesu degradace a monitorování konzervačních zásahů. Zde jde o co nejvěrnější kopii původního materiálu.

Moderní přístup je založený na materiálových vlastnostech omítek a malt. Jde v podstatě o stanovení důležitých vlastností pro kompatibilitu a jejich rozmezí. Zde je možné použít širší škálu materiálů a navrhnout vlastnosti, které jsou potřebné (například pevnost, propustnost vodních par atd.) a tradičním materiálem mnohdy nedosažitelné. Specifikace těchto malt a omítek je pak založena na porovnáni vlastností s vlastnostmi původního materiálu.

 

 

OBJEKTY:

Červená Řečice

Uherčice

Kostel Božího těla

Velké Meziříčí