AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges

4.9.2019

The Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges is going to be held on Friday, September 20, 2019, at 9:30AM in the building of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Prosecká 76, 190 00, Prague 9.

více zde

Seminář J. Bryscejna

4.9.2019

Ve středu 25. září 2019 v 13:30 proběhne přednáška Ing. Jana Bryscejna pojednávající o problematice vědeckotechnických výpočtů ve webovém prostředí. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

+ Vratislav Kafka

Odešel Vratislav Kafka

3.9.2019

V neděli 1. září 2019 zemřel po dlouhé nemoci dlouholetý pracovník ÚTAM AV ČR Ing. Vratislav Kafka, DrSc.

      r.i.p.

více zde

Seminář prof. OBARA

28.8.2019

Dne 18. září 2019 od 15:00 jste sdrdečně zváni na přednáška prof. Yuzo OBARY s názvem Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi‑circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches. Přednáška proběhne v zasedací místnosti Centra Telč na adrese Batelovská 854, 588 56 Telč.

více zde

Návštěva z Jižní Koreje

8.8.2019

Ve středu 7. srpna náš ústav navštívil generální ředitel KOREA TESTING Co., Ltd. Dr-Ing Benedicto KIM z Jižní Koreje. Účelem návštěvy byly zejména konzultace ohledně klimatického a větrného tunelu. Firma KOREA TESTING se zabývá vývojem testovacích přístrojů a v té souvislosti p. generálního ředitele velmi zajímaly naše zkušenosti s problematikou návrhu, s konstrukčními a technologickými detaily a postupem výstavby Klimatického větrného tunelu ÚTAM s názvem „Vincenc Strouhal“, o kterém získal informace z mezinárodních publikací. Firma je pověřena zakázkou výstavby klimatického tunelu v Koreji, shání dodavatele v České republice a má zřejmě zájem i na konzultačních pracích s ÚTAM.

Dr. Benedicto KIM následně zamířil také do Centra Telč, aby si prohlédl Větrný a klimatický tunel.

více zde

Návštěva z Německého vesmírného centra

18.7.2019

Ve středu 17. července 2019 jsme měli možnost uvítat v našem ústavu zástupce vedení Německého vesmírného centra (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), prof. Hansjörga Dittuse a dr. Frank Jansen. Cílem návštěvy bylo seznámit hosty s činností našeho ústavu, ukázat jim pražské pracoviště a zjistit, jaké jsou možnosti případné spolupráce.

více zde

Workshop Vápno a písek

16.7.2019

Ve dnech 10. a 11. října 2019 proběhne projetový workshop s názvem Vápno a písek - univerzální materiál historických staveb a jejich dekorací. Workshop organizují Ústav teroretické a aplikované mechaniky AV ČR spolu s Archeologickým ústavem AV ČR.

více zde

Mezinárodní konference ProteCHt2save

4.7.2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 se v Obecním domě uskutečnila mezinárodní konference s názvem Řízení ochrany kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Konferenci uspořádal Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR spolu s Městskou částí Praha -Troja v rámci projektu ProteCHt2save.

více zde

Ocenění za spolupráci s Masarykovou univerzitou

21.6.2019

Při příležitosti oslav 100. výročí založení Masarykova univerzita ocenila partnery, kteří významně přispěli a přispívají k činnosti jejích fakult, nefakultních pracovišť či univerzity jako celku. Stříbrnou pamětní medaili Masarykovy univerzity proto obdrželo celkem 99 partnerů nominovaných fakultami a dalšími univerzitními pracovišti za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a/nebo společenské relevance. Své zastoupení mezi oceněnými měl také ÚTAM AV ČR a to dokonce dvěmi stříbrnými medailemi.

více zde

Do práce na kole a na koni

18.6.2019

Stalo se již tradicí, že se zaměstnanci ÚTAM AV ČR každý rok účastní květnové výzvy "Do práce na kole". Letos se počet účastníků z našeho ústavu opět zvýšil a ještě se k nim přidal kůň.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde