AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

7. Kolokvium WTA - Péče o betonové stavby

19.4.2021

Jménem organizačního týmu, členů WTA – International (TC5 Beton) a projektového týmu JPI-CH CONSECH20, vás srdečně zveme na 7. Kolokvium WTA – Strategie pro konzervaci historických betonových konstrukcí, které se uskuteční dne 10. června 2022.

více zde

Online seminář Regionem za Výzkumem v Kraji Vysočina-výzkumné pracoviště Centrum Telč

19.4.2021

Centrum Telč (ÚTAM AV ČR) a státní agentura CzechInvest Vás srdečně zvou na online seminář dne 6. května 2021 od 10:00, kde Vám představíme naše pracoviště, které má k dispozici mimo jiné i klimatický větrnný tunel nebo laboratoř rentgenové tomografie.

více zde

Webinář E-RIHS a IPERION HS

14.4.2021
What Heritage Science is. An introduction into heritage science and the structure, the offer and the facilities of IPERION HS.

E-RIHS (www.e-rihs.eu) and IPERION HS (www.iperionhs.eu) are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It aims at developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Research position within the PlaCE ITN

12.4.2021

We are looking for a talented and motivated early-stage researcher.
Research project: Characterisation of binders used for premodern plasters in the ever-changing urban environments (ESR15)

 

více zde

100 let od narození profesora Jaroslava Němce

15.3.2021

15. března letošního roku uplyne 100 let od narození profesora Jaroslava Němce, významného odborníka ve fyzice pevných látek, v lomové mechanice, únavě materiálů a stárnutí konstrukcí v dlouhodobém provozu. Během své profesionální kariéry, během které působil mimo jiné i jako ředitel na ÚTAM AV ČR (1978-1987), úspěšně řešil řadu úkolů spojených s prodlužováním spolehlivého provozu energetických děl, včetně atomových elektráren, tranzitních plynovodů a dopravních zařízení. Kromě mnohých vyznamenání za svoji práci obdržel v prosinci 2004 i prestižní Národní cenu v oblasti vědy a techniky za přínos vědě a její uplatnění v průmyslu. Prof. Němec byl nejen vědcem v pravém slova smyslu, nýbrž i myslitelem a filozofem renesančního typu. Vyznamenal se též jako vysokoškolský pedagog. Založil nový obor na našich vysokých školách – materiálové inženýrství. Pro celkovou charakteristiku prof. Němce lze zmínit i to, že byl také skvělým malířem, jehož obrazy tvoří stálou expozici zámku v Horažďovicích, na radnici v Kašperských Horách, v sanatoriích Karlových lázní a na zámku v Příchovicích.

více zde

Application SAHC

15.3.2021

Application for the Advanced Masters Instructural Analysis of Monuments and Historical Construcions

více zde

Metodika mapování fukce jícnu v Telči - zpráva ČTK

15.3.2021

13. března 2021 agentura ČTK informovala o probíhajícím společném výzkumu našeho ústavu (ÚTAM) s jedním z pracovišť nejstarší univerzity na americkém kontinentě mexické Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) na mapování funkce umělého jícnu pomocí unikátního v Telči sestrojeného zařízení TORATOM. Na vývoji se podílí Laboratoř rentgenové tomografie pod vedením doc. Ing. Michala Vopálenského, Ph.D.

více zde

Projekt PlaCE zahájen

9.3.2021

Od 1. března 2021 začal čtyřletý projekt spolupráce mezi osmi evropskými univerzitami a výzkumnými ústavy, který posouvá hranice mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblastech materiálových věd a archeologie. Projekt s celkovou dotací čtyř milionů Eur je plně financován programem Marie Skłodowska-Curie Action, Horizon2020 od roku 2021 do 2025.

více zde

Online setkání projektu STRENCH - Local Working Table 1

19.2.2021

Zveme všechny zájemce na online schůzku k projektu STRENCH (Interreg Central Europe). Tzv. Local Working Table 1 (místní pracovní stůl) se uskuteční v pátek 26. 2. 2021 od 15:00 přes aplikaci Zoom na adrese: https://cesnet.zoom.us/j/96400374538?pwd=a3dmbWtjRmdEcXRxMC91MzV5NWhpdz09. Schůzka má za cíl informovat o nejnovějších výstupech projektu, jeho cílech a také vyvolat diskuzi se zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany přírodního kulturního dědictví před živelnými pohromami, se zaměřením na oblast Trojské kotliny, která je v projektu jedním z pilotních míst.

více zde

Newsletter 1 Interreg Living Danube Limes

17.2.2021

Vyšel Newsletter č. 1 projektu Interreg Danube Transnational Programme Living Danube Limes.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde