AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Excelence Telč

 

Vítejte na stránkách Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., které poskytují informace o realizaci a výzkumném programu tohoto projektu. Projekt výstavby výzkumného a vývojového centra byl spolufinancovaný v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu.

 

Více zde...

CET

Hledáme kolegu/kolegyni: účetní

15.6.2018

Účetní

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení k obsazení pracovního místa: Účetní

více zde

Seminář Dr. Petra Kozlovceva

11.6.2018
Seminář Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2018 v 10 hodin na Proseku.

 

více zde

Ozvěny Engineering Mechanics 2018

24.5.2018

Proběhl 24. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics 2018 ve Svratce, hlavní události ve svém oboru v Česku, kterou letos organizoval ÚTAM. Konference se zúčastnilo přes 250 odborníku z akademické sféry i z praxe. Konference se konala od 14. do 17. května 2018.

více zde

Po stopách žďárského mramoru

23.5.2018

Po stopách žďárského mramoru se jmenuje nová kniha publikovaná v ÚTAM AV ČR, jež nese podtitul Hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera. Jejími autory jsou Jan Válek, Olga Skružná a Jaroslav Řihošek z ÚTAM a dále Karel Malý, Radim Gonda a Miroslav Kovář. Publikace vznikla jako výsledek projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva, který byl podpořen programem Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v letech 2015–2017. V tomto případě šlo o spolupráci s krajem Vysočina.

více zde

Historic ruins - protection, use, management

21.5.2018

Ve dnech 8.-10. října 2018 se v polském Krakově uskuteční mezinárodní konference "Historic ruins - protection, use, management". Konference je spolufinancovaná z programu Interreg Central Europe v rámci projektu CE902 RUINS.

více zde

Newsletter ProteCHt2save

3.5.2018

Vyšel první Newsletter k projektu Interreg Central Europe s názvem ProteCHt2save (Risk Assessment and Sustainable Protection of Cultural Heritage in Changing Environment), jehož partnerem je také ÚTAM AV ČR.

více zde

Seminář - H.M. Shih

26.4.2018
Seminář Developing a Neutral Equilibrium Device as Dynamic Virtual Piers for an Emergency Relief Bridge se uskuteční v pátek 4. 5. 2018.

 

více zde

Seal of Excellence

18.4.2018

Mgr. Cristiana Nunes, Ph.D. pracující na pozici vědecké asistentky v ÚTAM AV ČR, získala od Evropské komise ocenění Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA) Seal of Excellence za návrh svého projektu SALFDUCO (SALt and Frost weathering tests for assessing the long-term DUrability and COmpatibility of repair plasters for historic buildings). Toto ocenění je značkou kvality, kterou získávají všechny projekty podané do MSCA, které získaly alespoň 85% bodů ve všech 3 hodnocených oblastech, ale zároveň se nevešly mezi podpořené projekty. Tato značka kvality jim má pomoci získat financování z jiných zdrojů (např. národních).

Více o Seal of Excellence.

více zde

Newsletter 1/2018

18.4.2018

Vyšel nový Newsletter CET/ÚTAM! Naleznete ho zde.

Můžete se také přihlásit k jeho odběru.

Starší čísla Newsletteru:

2/2017

1/2017

0/2017

více zde

Kariérní den ČVUT

13.4.2018

Ve středu odpoledne 11. dubna 2018 se na Fakultě dopravní ČVUT uskutečnil Kariérní den, jehož se zúčastnil také ÚTAM (Daniel Kytýř a Barbora Přechová), který s fakultou (konkrétně Ústavem mechaniky materiálů) dlouhodobě úzce spolupracuje - právě z absolventů Fakulty dopravní původně pochází několik zaměstnanců ÚTAM. Zájemci o kariéru v ÚTAM mohli shlédnout prezentaci a odnést si některé propagační materiály ústavu (Newslettery, brožura CET, leták CAMPT apod.). Mohli si také na místě popoví-dat přímo se zaměstnanci ÚTAM a položit jim případné dotazy. I mezi konkurencí ostatních vystavovatelů se stánek ÚTAM neztratil a byl o něj relativně velký zájem.

B. Přechová, D. Kytýř
 

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde