AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Excelence Telč

 

Vítejte na stránkách Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., které poskytují informace o realizaci a výzkumném programu tohoto projektu. Projekt výstavby výzkumného a vývojového centra byl spolufinancovaný v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu.

 

Více zde...

CET

Solution of the MD Fokker-Planck eq. ...

4.10.2018

Přednášku s názvem Solution of the multi-dimensional Fokker-Planck equation by means of Finite Element Method přednese Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AV ČR) v Praze, 12. prosince 2018

více zde

Seminář: Basic concepts of solid-state NMR spectroscopy

17.10.2018

Přednášku s názvem Basic concepts of solid-state NMR spectroscopy přednese Dr. Tomaž Čendak ve středu 24. 10. 2018 v 10:00 v zasedací místnosti CET, Telč.

více zde

Seminář: Wind flow around a wind ...

4.10.2018

Přednášku s názvem Wind flow around a wind turbine system: wind tunnel tests přednese María Jiménez Portaz, PhD student Universidad de Granada v Praze, 22. listopadu 2018

více zde

Spolupráci 6 institucí v Telči stvrdilo memorandum

24.9.2018

Slavnostní událost na mezinárodní úrovni se odehrála v pátek 21. září 2018 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Proběhl zde podpis memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí (Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).

více zde

Seminář: L. Ruiz-Huerta a Matea Ban

14.9.2018

Ve středu 26. září od 10:00, proběhne ve velké zasedací místnosti v Praze další ze seminářů ÚTAM.

10.00:  dr. Leopoldo Ruíz-Huerta  (vedoucí Národní laboratoře aditivní a digitální výroby v Mexiku), přednáška s názvem Design for Additive Manufacturing.

10.50:  Matea Ban (Technická univerzita Vídeň), příspěvek s názvem Preservation of Architecture: Results from the European Nano-Cathedral Project.

více zde

Chemická olympiáda v Solvayových lomech

12.9.2018

19. až 29. července 2018 probíhal v Praze a Bratislavě jubilejní padesátý ročník Mezinárodní chemické olympiády IChO 2018. Účastnilo se jí přes 300 nadaných studentů ze 76 zemí světa. Ti v rámci celodenní exkurze navštívili skanzen v Solvayových lomech, kde pro ně skupina kolem Dr. Válka připravila postery o historii, vývoji i současnosti vápenictví. Mladí chemici se dozvěděli informace o vápencích jakožto o základních surovinách používaných k výrobě vápna, o jejich těžbě a zpracování, stejně tak i historii vápenictví a vývoji jednotlivých typů anorganických pojiv. Nechybělo ani představení moderního výzkumu a projektů, kterými se naše skupina z ÚTAM zabývá. Součástí přednášky byly i praktické ukázky hašení vápna, jeho rozmíchávání a jednoduché aplikace. Tyto pokusy mladé olympioniky velice zaujaly. Často k nim měli řadu zvídavých otázek. Prezentace pro každou skupinu studentů tak obvykle končila živou diskusí. Mladí chemici se zde totiž mnohdy poprvé setkali s praktickými ukázkami z oblasti vápenictví a zpracování vápenců. Přednášky i celý program jim tak přinesl vhled do řemesla, ve kterém jsou využívány chemické procesy, které obvykle studují jen v teoretické rovině.

Petr Kozlovcev

více zde

Prof. Miroš Pirner slaví 90. narozeniny

11.9.2018

Bývalý ředitel ÚTAM AV ČR, prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c., dnes slaví úctyhodné 90. narozeniny. Ředitelem ÚTAM byl v letech 1990-1998. Provedl ústav složitým obdobím po roce 1989, kdy ÚTAM vrátil řádu sv. Benedikta klášter Emauzy (ve kterém do té doby sídlil) a musel se přestěhovat do nových prostor. V současné době působí prof. Pirner jako vedoucí vědecký pracovník v Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky.

více zde

Autorský tým ÚTAM dostane cenu AV ČR

6.9.2018

Ing. Jiří Náprstek, DrSc. a Ing. Radomil Král, Ph.D. obdrží dne 16. října 2018 Cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem Theoretical backgound and implementation of finite element method for multi-dimensional Fokker-Planckequation analysis. Slavnostní předání cen se uskuteční ve vile Lanna za přítomnosti zástupců Akademické a Vědecké rady AV ČR, tisku a dalších hostů.

více zde

A-fest 2018

19.6.2018

Musici Mechanici z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky se již podruhé zúčastnili Akademického multižánrového festivalu A-fest, který proběhl v sobotu 23. června 2018. Tentokrát se odehrával v areálu MÚ Brno - Řečkovice a i přes nepřízeň počasí a komornější pojetí, než jsme mohli vidět v minulých letech, se ho zúčastnilo mnoho kapel a hudebních uskupení z předešlých ročníků.

více zde

Interreg Volunteer Youth

19.6.2018

ÚTAM se prostřednictvím projektu Interreg AT-CZ 133 s hlavním řešitelem Danem Kytýřem rozhodl zapojit do evropské iniciativy Interreg Volunteer Youth (IVY). Tato iniciativa si klade za cíl nabídnout mladým občanům (18-30) Evropské unie možnost působit jako dobrovolník v přeshraničních, nadnárodních a mezinárodních programech a souvisejících projektech. Iniciativa je součástí European Solidarity Corps (Evropský sbor solidarity).

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde