AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Nominace na cenu Arthura W. Wellingtona

25.11.2021

Článek autorského kolektivu Andrija Buljac, Hrvoje Kozmar, Stanislav Pospíšil, Sergey Kuznetsov a Michael Macháček (posledně jmenovaní z ÚTAM AV ČR) byl nominovan na prestižní cenu Arthura W. Wellingtona, která je udělována každoročně Americkou společností stavebních inženýrů (ASCE). Cena se uděluje za nejlepší článek v oblasti dopravních staveb. Článek s názvem "Effects of Wind-Barrier Layout and Wind Turbulence on Aerodynamic Stability of Cable-Supported Bridges" připravený v rámci řešení projektu GAČR se zabývá oscilacemi mostů a nebezpečím vzniku kombinované dynamické a aeroelastické nestability mostů způsobených dopravou a větrem.

více zde

Pozvánka na expozici putovní výstavy

9.11.2021

Pozvánka na expozici putovní výstavy Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“, součást našich aktivit v rámci programu Strategie AV21. Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 11. 2021 od 18:00 v prostorách Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT na adrese Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Výstava bude ke shlédnutí od 15.11. do 15.12. 2021.

 

více zde

Školení památkářů v Erbílu

29.10.2021

Již podruhé se naše kolegyně, doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálového výzkumu, ÚTAM AV ČR, účastnila školení iráckých památkářů v Erbílu. Kromě vzdělávání iráckých kolegů, doc. Slížková také návázala spolupráci s iráckými akademickými pracovníky, zejména pracovníky z University Koya a Mosul.

více zde

#7 webinar: Palaeontology & IPERION HS

27.10.2021
IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Týden Akademie věd na ÚTAM

20.10.2021

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 bude na ústavech AV ČR probíhat Týden Akademie věd (dříve Týden vědy a techniky). Také na ÚTAM AV ČR jsme připravili zajímavý program pro širokou veřejnost a to jak na pracovišti v Praze, tak na pracovišti v Telči. Na každou akci je nutné se zaregistrovat přes web TAV. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Upozorňujeme, že je při návštěvě akcí nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení.

více zde

Nejlepší článek v časopise PLYN

11.10.2021

Autorský tým ÚTAM AV ČR získal 1. místo za nejlepší původní článek v časopise PLYN za rok 2020. Za článek "Vliv přejezdů těžkých vozidel přes zakopané potrubí na jeho napjatost" byli oceněni Ing. Lubomír Gajdoš, CSc., Ing. Martin Šperl, Ph.D., Ing. Stanislav Hračov, Ph.D. (všichni ÚTAM AV ČR) a Ing. Petr Crha, CSc. (CEPS a.s.). Cena byla udělena Českým plynárenským svazem při příležitosti Plynárenské konference 2021.

více zde

6th webinar "Arts and Humanities and IPERION HS"

6.10.2021

Invitation to the 6th IPERION HS webinar on “Arts and Humanities & IPERION HS services".

více zde

Seminář ČSM - Kompozity v sendvičových konstrukcích

6.10.2021

Dovolujeme si vás pozvat na seminář „Kompozity v sendvičových konstrukcích„ pořádaný Českou společností pro mechaniku - Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Seminář se bude konat dne 23.11.2021 od 10:00 v prostorách ÚTAM AV ČR na Proseku. Bližší podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Registrace nutná.

Pozvánka.

více zde

Setkání ke 100 letům ÚTAM AV ČR

1.10.2021

Dne 16. září 2021 se v prostorách Opera uskutečnilo slavnostní setkání ke 100. výročí založení Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, resp. jeho přímého předchůdce Výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT v Praze (více z historie ústavu zde). Události se zúčastnila řada osobností z akademického života i zástupci našich dlouholetých průmyslových a výzkumných partnerů. Během večera ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Stanislav Pospíšil, ocenil pamětní medailí některé z přítomných za zásluhy o rozvoj ÚTAM AV ČR, rozvoj partnerství a spolupráce či za dlouholetou podporu Ústavu. Při této příležitosti byla také pokřtěna nová kniha pokrývající 100 let historie ÚTAM AV ČR s názevm Stavbám na kloub.

více zde

Zemřel Jiří Minster

8.9.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. září 2021 ve věku 81 let zemřel náš dlouholetý zaměstnanec a oblíbený kolega, Ing. Jiří Minster, DrSc.

Rodině Jiřího Minstera vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poslední rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde