AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Návštěva z RWE

23.9.2022

20.září 2022 proběhla v ÚTAM AV ČR významná návštěva v souvislosti s probíhajícím komerčním projektem, který cíleně řeší problematiku spojenou s rozvojem vodíkových technologií v plynárenském sektoru. (Zařazeno také do programu Strategie AV21 - Udržitelná energetika.) Náš ústav navštívil pan Andreas Frohwein (technický ředitel RWE Gasspeicher GmbH/ innogy Gas Storage NWE/ RWE Gas Storage West GmbH) v doprovodu českých kolegů z RWE Gas Storage a spoluřešitelů z Technoparku Kralupy - VŠCHT.

více zde

Miloš Drdácký čestným profesorem na DUK

19.9.2022

Prof. Miloš Drdácký, vedoucí oddělení Památkové vědy a bývalý ředitel ÚTAM AV ČR, obdržel dne 14. září 2022 čestnou profesuru na Univerzitě pro další vzdělávání v Kremži (Dunajská univerzita v Kremži) jako uznání mimořádných úspěchů ve výuce a výzkumu a úzkého propojení s DUK.

více zde

Hledáme zpěváka/zpěvačku do hudební skupiny Bluemeks

3.8.2022

Hudební skupina Bluemeks působící na ÚTAM AV ČR hledá zpěváka nebo zpěvačku.

 
Něco o nás:
Hrajeme blues a rock, převážně vlastní repertoár, ve složení 2 elektrické kytary, basa a bicí. Zkoušíme jednou týdně ve středu nebo ve čtvrtek v dobře vybavené zkušebně na ÚTAM AV ČR v Praze. Máme za sebou četná vystoupení na menších festivalech i nahrávání ve studiu.

více zde

12. schůze RILEM TC 271-ASC v ÚTAM

26.7.2022

Po 2 letech online schůzek se konečně uskutečnilo prezenční setkání členů výboru RILEM ASC, který se zaměřuje na návrh a experimentální ověření nového testu odolnosti stavebních materiálů vůči krystalizaci vodorozpustných solí. Schůzka 14 účastníků se konala 27. června v ÚTAM pod vedením Barbary Lubelli z TU Delft. Návštěvníci ÚTAM měli tak to potěšení opět těžit z fyzického setkání, což umožnilo vést hlubší a časově náročnější diskuse a získat aktuální informace o dalších projektech partnerů. Celodenní jednání završila společná večeře v restauraci Kuchyň na Hradčanském náměstí s impozantním výhledem na Prahu.

více zde

Sympozium o památkové vědě v rámci předsednictví Radě EU

25.7.2022

7. až 8. listopadu 2022 proběhne v Univerzitním centru Telč MUNI sympozium na téma Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury / Heritage Science: Interdisciplinarity, Internationality and Infrastructures pořádané Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Masarykovou univerzitou Brno. Akce se koná v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie za podpory Akademie věd ČR a pod záštitou Kraje Vysočina. Přihlašování je možné do 30. září 2022.

více zde

Newsletter ÚTAM 1/2022

11.7.2022

Po půlroce vám opět přinášíme nové vydání newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, shrnující to zajímavé z uplynulého období.

Newsletter 1/2022 - česky

Newsletter 1/2022 - anglicky

více zde

Křest publikace o restaurování barokních štuků na Červené Lhotě

11.7.2022

Na zámku Červená Lhota letos mohou návštěvníci poprvé spatřit opravenou zámeckou jídelnu s nově odkrytou barokní štukovou výzdobou na klenbě. 30. června 2022 byla na místě pokřtěna publikace Podle starého vzoru: rekonstrukce malt, sgrafit a štuků, která shrnuje poznatky nashromážděné nejen během oprav na Červené Lhotě, ale i jinde v rámci projektu Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb. Spoluatory publikace jsou kolegové z ÚTAM AV ČR Jan Válek, Olga Skružná a Petr Kozlovcev z Oddělení vápenných technologií.

více zde

Zahájení výstavy "Praha kamenná"

7.7.2022

V sobotu 9. 7. tohoto roku v 5:31 ráno bude zahájena výstava “Praha kamenná: vývoj kamenického řemesla od 9. století" v Muzeu Karlova mostu na Křížovnickém náměstí.

více zde

GAČR projekt hodnocen jako "vynikající"

7.7.2022

Projekt Grantové agentury ČR Aerodynamická odezva válce s povrchovou drsností v kritickém a přechodovém režimu Reynoldsova čísla (č. 19-04695S), řešený prof. Stanislavem Pospíšilem z ÚTAM AV ČR, získal ve svém závěrečném hodnocení stupeň "vynikající". Předsednictvo GAČR spolu s expertními a poradními orgány tak ocenilo "...dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu".

více zde

Volná pracovní pozice - Účetní

22.6.2022

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení k obsazení pracovního místa: Účetní

 

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde