AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Workshop Vápno a písek

16.7.2019

Ve dnech 10. a 11. října 2019 proběhne projetový workshop s názvem Vápno a písek - univerzální materiál historických staveb a jejich dekorací. Workshop organizují Ústav teroretické a aplikované mechaniky AV ČR spolu s Archeologickým ústavem AV ČR.

více zde

Ocenění za spolupráci s Masarykovou univerzitou

21.6.2019

Při příležitosti oslav 100. výročí založení Masarykova univerzita ocenila partnery, kteří významně přispěli a přispívají k činnosti jejích fakult, nefakultních pracovišť či univerzity jako celku. Stříbrnou pamětní medaili Masarykovy univerzity proto obdrželo celkem 99 partnerů nominovaných fakultami a dalšími univerzitními pracovišti za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a/nebo společenské relevance. Své zastoupení mezi oceněnými měl také ÚTAM AV ČR a to dokonce dvěmi stříbrnými medailemi.

více zde

Do práce na kole a na koni

18.6.2019

Stalo se již tradicí, že se zaměstnanci ÚTAM AV ČR každý rok účastní květnové výzvy "Do práce na kole". Letos se počet účastníků z našeho ústavu opět zvýšil a ještě se k nim přidal kůň.

více zde

Výběrové řízení

17.6.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: Výzkumný pracovník Oddělení dynamiky a aerodynamiky, laboratoř Klimatický větrný tunel „Vincenc Strouhal“.

více zde

ÚTAM na Veletrhu vědy 2019

12.6.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se po 3 letech vrátil na Veletrh vědy pořádaný Akademií věd České republiky. Veletrh vědy se konal na PVA EXPO v Letňanech od 6. do 8. června 2019 a byl to již 5. ročník této popularizační akce. Kromě parcovišť Akademie věd na veletrhu vystavovaly také soukromé firmy, Vysoké školy nebo veřejný sektor. Kromě samotných stánků na návštěvníky čekala také řada panelových diskuzí moderovaných Václavem Moravcem, přednášek a science show. Návštěvníků všechny 3 dny dorazilo požehnaně, ale výstavní prostory i vystavovatelé nápor unesly a vše bylo skvěle zorganizované ze strany Střediska společných činností AV ČR.

Odkaz na galerii fotek z ÚTAM stánku na Veletrhu vědy 2019.

Odkaz na galerii fotek z Veletrhu vědy 2019.

více zde

Telčské instituce na MUNl100

12.6.2019

V červnu 2019 vyvrcholí v areálu brněnského výstaviště oslavy stého výročí založení Masarykovy univerzity, a to festivalem plným hudby, zábavy a gastronomie s názvem MUNI100. Svou prezentaci na festivalu bude mít rovněž telčské Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, a spolu s ním i Centrum Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči. Tyto instituce v Brně společně představí své vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity. Všechny jmenované subjekty intenzivně spolupracují již několik let a jsou sdružené v projektu Středoevropské centrum pro kulturní dědictví.

více zde

S Cyrilem Fischerem a jeho stážisty o Otevřené vědě

12.6.2019

RNDr. Cyril Fischer, Ph.D. již druhým rokem vede stáž v rámci projektu Akdemie věd Otevřená věda určenou pro středoškolské studenty. Zde vám s ním a jeho stážisty Annou Kneselovou, Ondřejem Hamalou, Adamem Pazderkou a Šimonem Pekárem přinášíme nezkrácenou verzi rozhovorů připravených pro Newsletter ÚTAM 1/2019.

Více o stážích Otevřené vědy zde.

více zde

seminar-2019-08-Dimitrovova

Přednáška Z. Dimitrovové

7.6.2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 ve 14:00 přednese Prof. Zuzana Dimitrovová, Ph.D. (Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal)  přednášku s názvem: Semi-Analytical Approaches to Vibrations Induced by Moving Loads (with the focus on the critical velocity and instability of the moving system). Přednáška proběhne v malé zasedací místnosti ÚTAM, Prosecká 76, Praha  9-Prosek.

 

více zde

Newsletter ProteCHT2save č. 3

3.6.2019

Vyšel třetí Newsletter projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe.

Odkazy:

CZ verze

EN verze

O projektu Interreg CE ProteCHt2save

Webové stránky projektu

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde