AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

joints

Seminář J. Kuneckého

15.5.2019

25. června 2019 v 10:00 proběhne přednáška Ing. Jiřího Kuneckého, PhD. pojednávající o jeho práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT) na téma Notches in Wood at Arbitrary Beam Location Under Arbitrary Loading: Numerical Modelling and Challenges. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop

14.5.2019

Ve dnech 5-6. června 2019 proběhne v Univerzitním Centru Telč High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop shrnující výsledky projektu Interreg ATCZ38 Com3d-XCT. Na workshopu vystoupí mimo účastníků projektu i zahraniční odborníci věnující se pokročilým zobrazovacím metodám s využitím rentgenového záření. Podrobnosti o akci naleznete na http://xctw.itam.cas.cz/.

více zde

YSESM 2019 v Telči

14.5.2019

Po šesti letech v České republice proběhne konference pro studenty a mladé vědecké pracovníky zabývajících se především experimentální mechanikou. 17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics proběhne v Univerzitním Centru Telč ve dnech 6-8. června 2019 pod patronací IMEKO a za finanční podpory AV ČR. Podrobnosti o akci naleznete na http://ysesm2019.itam.cas.cz/.

více zde

Zemřel prof. Sergii Kuznetsov

9.5.2019

Ve věku 46 let zemřel 3. května náš drahý kolega a vedoucí laboratoře Klimatického větrného tunelu, prof. Ing. Sergii Kuznetsov, Ph.D.
Profesor Kuznetsov se v posledních letech velmi zasloužil o rozvoj našeho ústavu a Centra Excelence v Telči. Účastnil se aktivně domácího i světového vědeckého života a byl nenahraditelným odborníkem v experimentální aerodynamice.

Jeho odchodem ztrácíme mimořádného člověka, vědce a přítele.

Poslední rozloučení proběhne v pátek 10. května 2019 v kapli Ústředního hřbitova v Jihlavě.

více zde

Pozvánka na setkání LFG projektu ProteCHt2save

2.5.2019

ÚTAM AV ČR a Městská část Praha - Troja si vás dovolují pozvat na veřejnou prezentaci výsledků projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe dne 7. května 2019 od 16:00 hod. v Domě spokojeného stáří (Stará škola) na adrese Povltavská 21, Praha 8 - Troja, 180 00.

více zde

Seminář Z. Fialy

2.5.2019

6. června 2019 v 10:00 proběhne přednáška RNDr. Zdeňka Fialy, CSc. na téma Geometrie konečných deformací a časová inkrementální analýza deformačních procesů. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Seminář J. Bayera

29.4.2019

2. května 2019 v 10:00 proběhne přednáška Ing. Jana Bayera, CSc. na téma Moving Dynamic Test Loads for Road Bridges - A Case Study. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Seminář G. Presbítera

29.3.2019

V pondělí 15. dubna 2019 od 10:00 přednese dr. Gerardo Presbítero Espinosa přednášku o jeho práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT) na téma Analysis of bone microdamage with X-ray microtomography towards fatigue fracture prevention. Přednáška proběhne v zasedací místnosti Centra Telč, adresa: Batelovská 486, Telč 588 56.

více zde

Seminář H. Hasníkové a J. Šleichrta k projektu Mobility

13.3.2019

Ve středu 20. 3. 2019 v 10:00 se v malé zasedací místnosti ÚTAM Praha uskuteční přednášky Ing. Hany Hasníkové, Ph.D. a Ing. Jana Šleichrta o jejich práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT). Hana Hasníková přednese přednášku Digitisation of cultural heritage a Jan Šleichrt promluví na téma Characterization of CFRP samples produced by resin infusion using the phase contrast and dark-field imaging - Design of the low-cost 3D laboratory platform rocker.

více zde

Zimní Scola Telcz 2019

21.2.2019

V pátek 22. února 2019 začne další ročník zimního workshopu Scola Telcz. Tentokrát bude zaměřen na jezuitskou zahradu (bývalé jezuitské koleje) v Telči. Program, který je naplánován až do středy 27. února, se sestává z přednášek odborníků, ukázek terénní práce, a především ze samostatné práce týmů poskládaných z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Jako vždy zimní workshop vyvrcholí prezentacemi prací studentů, které proběhnou na jezuitské zahradě.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde