AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

IperionHs 4th webinar on “ARCHLAB - Scientific Archives and the Ghent Altarpiece”

21.6.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Dodatečné výběrové řízení pro projekt Mobility

3.6.2021

Ředitel ÚTAM AV ČR v. v. i. vypisuje dodatečné výběrové řízení pro zaměstnance ústavu v projektu "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR" na jedno uvolněné místo v aktivitě "Materiálové inženýrství a kulturní dědictví" v kategorii Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí nebo Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí.

 

více zde

Hidden Beneath the Surface

20.5.2021

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

Call for Papers & Information

Registration Form

více zde

IPERION HS - invitation to the 3rd webinar MOLAB

20.5.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Starting Research Career Infrastructure Services in Heritage Science

11.5.2021

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences operates specialised research infrastructure for heritage science and provides services for interdisciplinary research in the field. The STARCAIS programme offers infrastructure support to young researchersPh.D. students or post-docs - at the beginning of their career.

více zde

1. Mezinárodní konference STRENCH

4.5.2021

1. Mezinárodní konference STRENCH propojí významné experty na klimatické modelování, hrozby pro kulturní a přírodní dědictví spojené se změnou klimatu, vyhodnocování zranitelnosti a kritikalit pro ochranu kulturního dědictví a dále použití technologií 21. století pro určení prioritních úkonů a připravení mechanismů odpovědi na katastrofu pro kulturní dědictví.

Registrace: www.donau-uni.ac.at/dbu/strench-conference

více zde

Letní škola ENVIMAT a Ochrany kulturního dědictví 2021

4.5.2021

Ve dnech 7. až 11. června 2021 se v rámci Interreg projektu STRENCH uskuteční Letní škola ENVIMAT a Ochrany kulturního dědictví 2021 (ENVIMAT and Cultural Property Protection Summer School 2021) s podtitulem Strategie řízení rizik a ochrany pro kulturní krajiny vzhledem ke klimatické změně (Risk Management and Protection Strategies for Cultural Landscapes in Climate Change).

více zde

Michal Vopálenský v podcastu Ozvěny Science Café Jihlava

3.5.2021

Doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., vedoucí Laboratoře rentgenové tomografie v Centru Telč, byl hostem podcastu Ozvěny Science Café Jihlava, kde mluvil o tom, jak si užil svou přednášku ve Science Café Jihlava, o práci ve špičkovém vědeckém centru na malém městě, o zahraniční spolupráci a o široké paletě měření, které spolu se svou kolegyní Ing. Ivanou Kumpovou provádí na unikátním tomografu TORATOM.

více zde

Měření Laboratoře rentgenové tomografie ÚTAM AV ČR pomohla přírodovědcům popsat nový rod žáby

29.4.2021

Čeští vědci popsali nový rod žáby z Konga. K jejímu popisu významně přispěly i výsledky tomografického skenování v Laboratoře rentgenové tomografie ÚTAM AV ČR. Vedoucí laboratoře, doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., je spoluautorem článku na toto téma, který vyšel v prestižním vědeckém časopise Scientific Reports, vydávaném nakladatelstvím Nature.

více zde

7. Kolokvium WTA - Péče o betonové stavby

19.4.2021

Jménem organizačního týmu, členů WTA – International (TC5 Beton) a projektového týmu JPI-CH CONSECH20, vás srdečně zveme na 7. Kolokvium WTA – Strategie pro konzervaci historických betonových konstrukcí, které se uskuteční dne 10. června 2022.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde