AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Přednáška: Ing. Michael Macháček

16.9.2021

Přednášku na téma Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu přednese 29. září 2021 v 10:00 Ing. Michael Macháček (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha)

více zde

Přednáška: Dr. Vítězslav Štembera

16.9.2021

Přednášku na téma Efektivní předpovědi plastických poruch konstrukcí  přednese 22. září 2021 v 10:00 Dr. Vítězslav Štembera (Institute for Mechanics of Materials and Structures, Vienna University of Technology)

více zde

Zemřel Jiří Minster

8.9.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. září 2021 ve věku 81 let zemřel náš dlouholetý zaměstnanec a oblíbený kolega, Ing. Jiří Minster, DrSc.

Rodině Jiřího Minstera vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poslední rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném.

více zde

2. Newsletter Interreg Living Danube Limes

30.7.2021

Vyšel Newsletter č. 2 projektu Interreg Danube Transnational Programme Living Danube Limes.

více zde

Skenování amuletu v tomografu na ČT

30.7.2021

Ve středu 28. 7. 2021 byla v hlavní večerní zpravodajské relaci na ČT reportáž o zkoumání starověkého amuletu ze Samaří v Centru Telč ÚTAM AV ČR. Kolegové Daniel Vavřík a Ivana Kumpová mluvili o skenování tisíce let starého amuletu v unikátním zařízení TORATOM. Celou reportáž můžete shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100728/obsah/854749-zkoumani-vzacneho-amuletu

více zde

Newsletter ÚTAM 1/2021

1.7.2021

Přinášíme vám nové číslo Newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Newsletter 1/2021 CZ fileformat-pdf.gif (11,4 MB)

Newsletter 1/2021 EN fileformat-pdf.gif (8,16 MB)

více zde

IperionHs 4th webinar on “ARCHLAB - Scientific Archives and the Ghent Altarpiece”

21.6.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Dodatečné výběrové řízení pro projekt Mobility

3.6.2021

Ředitel ÚTAM AV ČR v. v. i. vypisuje dodatečné výběrové řízení pro zaměstnance ústavu v projektu "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR" na jedno uvolněné místo v aktivitě "Materiálové inženýrství a kulturní dědictví" v kategorii Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí nebo Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí.

 

více zde

Hidden Beneath the Surface

20.5.2021

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

Call for Papers & Information

Registration Form

více zde

IPERION HS - invitation to the 3rd webinar MOLAB

20.5.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde