AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Engineering Mechanics 2022

18.5.2022

Po dvouleté přestávce se 9. až 12. května 2022 uskutečnila mezinárodní konference Engineering Mechanics 2022, hlavní událost v oboru v České republice. Letošním organizátorem konference byl Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Cílem konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice a na kooperujících universitách po celém světě.

více zde

X-ray biomechanical imaging and DVC of bone and biomaterials

5.5.2022

Přednášku Rentgenové biomechanické zobrazování a digitální objemová korelace kosti a biomateriálů přednese Dr. Marta Peña Fernández ve středu 1. června 2022 v 10:00 v ÚTAM v Praze.

více zde

IPERION HS webinar on Implementing a European Research Area for Heritage Science

3.5.2022

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

 

 

 

více zde

Help for Ukraine - Vacancies

28.4.2022

Within the framework of the Researchers at Risk initiative, the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences announces an international invitation for tenders for the following job positions:

více zde

Den otevřených dveří v Solvayových lomech

14.4.2022

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dne 30. dubna 2022 dovoluje pozvat všechny zájemce na návštěvu experimentálního pracoviště Solvayovy lomy.

více zde

Nová kniha o rekonstrukci malt, sgrafit a štuků

8.4.2022

Kolektiv autorů z Oddělení vápenných technologií sepsal ve spolupráci s vědci z Archeologického ústavu AV ČR a odbornými restaurátory novou knihu s názvem „Podle starého vzoru: rekonstrukce malt, sgrafit a štuků“.

více zde

IPERION HS webinar on hyperspectral & multispectral imaging in HS

28.3.2022

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Newsletter projektu STRENCH č. 4

28.3.2022

V rámci projektu STRENCH programu Interreg Central Europe (CE1665) vyšel čtvrtý (a poslední) Newsletter pokrývající projektové období od listopadu 2021 do února 2022.

 

 

 

více zde

IPERION HS webinar on remote sensing-based approach for CH interpretation & monitoring

28.2.2022

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

2. setkání k projektu STRENCH (LWT)

18.2.2022

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce na 2. online setkání projektu STRENCH (programu Interreg Central Europe), které se uskuteční v pátek 25. 2. 2022 od 10:00 přes aplikaci Zoom, a jehož cílem je seznámit přítomné s výsledky projektu a diskutovat o nich.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde