AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Lidé
Vedoucí laboratoře:  MSc. Wei Zhang, Ph.D.
zhang@itam.cas.cz
+420 567 225 339
Členové laboratoře:  Roman Fabeš
Ing. Pavel Ondrák

 

Popis činnosti

Laboratoř je schopna poskytnout široké spektrum analýz mechanických vlastností materiálů, včetně monitoringu materiálů a konstrukcí. Špičkové vybavení v rukách odborníků poskytuje velké množství parametrů pro další využití jak ve vědecké, tak v průmyslové sféře.
 
Výzkum a vybavení
Mechanická laboratoř je vybavena zatěžovacími zařízeními
Zatěžovací zařízení Criterion C45
- Stanovení pevnosti v tlaku, tahu, ohybu
- Siloměry 5, 100, 300 kN
- Klimakomora pro teploty – 129 až 315 °C
- Testování stavebních materiálů (dřevo, kámen, malty, betony, atd…)
- Vyhodnocovací software TW Elite
- Videoextenzometr – sledování délkových změn při působení síly
- Mechanický extenzometr
- Stanovení pevnostních charakteristik, modulu přetvárnosti
m1_m2.jpg
Obrázek 1. Mechanická laboratoř
Fyzikální laboratoř je vybavena přístroji na zjištění granulometrického složení materiálu a dále dilatometrem na zjištění koeficientu tepelné roztažnosti.
m3.png
Obrázek 2. Průběh síly v závislosti na prodloužení u vzorku vápenné malty

 

Přípravna malt slouží k přípravě maltovin a vzorků pro následné testování. Přípravna je vybavena základními přístroji
- Laboratorní míchačka Hobart, Robot N50  – příprava směsí maltovin, betonů
- Vibrační prosévací přístroj Retsch AS 200 – přístroj pro prosévání sypkých materiálů
- Sušárna s rozsahem do 150 °C
- Pila Dakar Mekano 400
- Pila Clipper TT250G
- Přístroj na měření obsahu vzduchu v maltě
- Přístroj na odběr vzorků zdiva in-situ + in-situ úprava vzorku
- Zhutňovací stolek ZSC 40 – zhutňování cementové kaše
- Hägermannův poklepový stolek – konzistence čerstvé suspenze
- Váhy Kern DS
- Zařízení na určení otevřené porozity
m11.jpg
Obrázek 8. Pily na úpravu vzorků
m12.jpg
Obrázek 9. Vibrační prosévací přístroj
m13.jpg
Obrázek 10. Laboratorní míchačka
m14.jpg
Obrázek 11. Laboratorní zhutňovač cementové směsi
m15.jpg
Obrázek 12. Hägermannův poklepový stolek
m17.jpg
Obrázek 13. Přístroj na určení vzduchu v maltě
m18.jpg
Obrázek 14. Přístroj na určení otevřené porozity