AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 ODBORNÁ STÁŽ

Podmínkou účasti na odborné stáži je vysokoškolské vzdělání stážisty v příslušném, popř. příbuzném oboru. Náplní stáže je úzce směrovaná teoretická příprava v nadstavbové úrovni a hloubkové zaměření na aplikaci příslušné infrastruktury. Obvykle zahrnuje i nácvik schopnosti samostatně kvalifikovat a připravit příslušný vzorek pro analýzu. Zahrnuje i trénink schopnosti samostatně ovládat příslušné instrumentální zařízení, včetně samostatné interpretace zjištěných výsledků. 

Základním předpokladem pro úspěšné splnění cílů odborné stáže je přiměřená znalost stážisty v příslušné problematice, jak po teoretické, tak praktické stránce. U instrumentálně zaměřených stáží případně i znalost obsluhy v principu podobného instrumentálního přístroje nebo identického s technicko- technologickou úrovní předchozí vývojové generace.

Obvykle trvá teoretická příprava pět dnů, zvládnutí přípravy vzorků dle konkrétní náročnosti pro určené laboratorní vybavení dva až pět dnů. Vlastní analytická činnost na příslušném zařízení s odpovědnou kvalifikovanou osobou a vlastní interpretace zjištěných výsledků měření závisí na povaze úlohy a je předmětem dohody. Např. stáže s využitím klimatického tunelu lze sofistikovaně připravit nejen pro výzkum vlivu povětrnostních faktorů na historické i moderní materiály, ale i na expertní činnost  v aerodynamice a aeroelasticitě pro průmysl a moderní konstrukce.

Uvedené tréninkové aktivity a odborné stáže jsou dle požadavku frekventantů a konkrétní dohody s jejich mateřskými podniky zaměřeny na jednotlivé laboratorní přístroje a vždy se týkají příslušné zcela konkrétní instrumentální metody, např. obsluha porozimetru, příprava vzorků a interpretace zjištěných výsledků nebo metodiky aplikovaného výzkumu v oblastech památkové péče.