Inženýrská mechanika 2009
Národní konference s mezinárodní účastí

 Novinky

 Úvodní informace

 Místo konání

 Fotky

 Program

 Kontakt

 Nápověda

Nápověda

Elektronická registrace se skládá ze dvou základních kroků: vlastní registrace účastníka konference, ve které zadává základní údaje a dokončení registrace, při které účastník zadává údaje týkající se platby konferenčního poplatku a požadavků účastníka na dopravu, prezentaci, atd.

Vlastní registrace

  • Při registraci nového účastníka vyberete v menu příkaz Registrace. Pokud menu tento příkaz neobsahuje, registrace již byla ukončena.
  • Zobrazí se registrační formulář, který vyplníte. Po odeslání dat Vám bude doručen email s přístupovým heslem, které je nutné pro případnou změnu registračních údajů a pro doregistrování.
  • Pro změnu registračních údajů vyberte příkaz Účastníci, v seznamu účastníků konference, který se objeví, vyberte svoje jméno v levém sloupci a po kliknutí na toto jméno zadejte svoje heslo. Vzápětí se zobrazí již předvyplněný registrační formulář, ve kterém můžete změni svoje registrační údaje.

Dokončení registrace

  • Pro dokončení registrace vyberte příkaz Účastníci, v seznamu účastníků, který se zobrazí, vyberte příslušný řádek a klikněte na odkaz Dokončení registrace v pravém sloupci. Po zadání hesla se zobrazí formulář s údaji, které se týkají registračního poplatku, daňového dokladu a vašich požadavků na prezentaci. Tyto údaje můžete kdykoliv změnit. Po dokončení registrace i případné změně údajů Vám bude zaslán potvrzovací email.
  • Po zaplacení konferenčního poplatku je z formuláře dokončení registrace vypuštěna část týkající se platby, kterou již není možno měnit.
V případě jakýchkoli nejasnosí či dotazů neváhejte a kontaktujte organizátory konference im2009@itam.cas.cz.