AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 image002.jpgMěření nasákavosti historických povrchů

Autoři: Drdácký, M., Zíma, P., Wolf, B.

 

Funkční vzorek je využit na pracovišti ÚTAM AV ČR, v. v. i.a je v praxi použitelným, vývojovým mezistupněm  přístroje, určeným pro rychlé zjišťování nasákavosti historických povrchů na takových objektech, na kterých by se nasákavost klasickou metodou měřila jen s velkými obtížemi, nebo by měření nebylo vůbec možné.

 

Popis zařízení:

Měřič nasákavosti s mikrotrubicí je zařízení používající malé množství vody, která se vsakuje do vyšetřovaného povrchu přes specifický kontaktní materiál o malé styčné ploše. Proto je zařízení šetrné k historickému objektu, na kterém se posuzování provádí. Konstrukčním provedením je určen pro měření in-situ na těžko přístupných místech a tvarově složitých plochách. Jeho předností je možnost rychlého průzkumu stavu historických povrchů na památkovém objektu změřením velkého množství bodů.  

 

Poznámka:

Finální technické řešení tohoto přístroje bude zveřejněno po udělení patentu na konci tohoto roku.  

 

Výsledky měření:

Do paměti měřiče se ukládají záznamy o česovém okamžiku, kdy hladina vody v mikrotrubici prochází přes rysku stupnice vyznačené na skleněné trubici (viz obrázek). Objem vody mezi dvěma ryskami je 0,01 ml. Jedno měření nasákavosti v daném místě sestáva z řady časových údajů. Je možné uložit až 500 měření z jednotlivých míst zkoumaného historického povrchu. Data z měřiče lze přenést do počítače připojením přes USB rozhraní a pomocí programu “ Mtt Manager” je zpracovat do požadovaných tabulek a grafů (viz. příklad na následující stránce ).

 

Uživatelský software ke stažení: mttout.rar (4.5Mb)

image004.png