AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 r2.png

Software pro rekonstrukci reliéfu metodou fotometrického sterea

 

Metoda fotometrického sterea umožnuje výpočet gradientů v každém pixelu matného povrchu, pokud máme k dispozici alespoň tři fotografie pořízené statickou kamerou a tři zdroje světla, jejichž směrové vektory neleží ve stejné rovině. Ze znalosti gradientů je dále možné sestavit matici výšek a provést tak rekonstrukci reliéfu.

Tento software, který vzniknul v rámci projektu NAKI, slouží k provádění těchto 3D rekonstrukcí. Použité algoritmy včetně uživatelského rozhraní jsou implementovány v jazyce Python. Jako vstupní data slouží digitální fotografie, které je možné v softwaru načíst a specifikovat na nich oblast, která bude sloužit jako předloha pro výpočet. Pro funkčnost použité metody je dálé nutná znalost směru dopadajícího světla, které osvětlovalo studovaný povrch při pořizování snímku. Tyto údaje je možné zadat uživatelem v grafickém rozhraní softwaru. Vypočtená matice gradientů je následně integrována tzv. Frankot-Chellapovým algoritmem a výsledné pole výšek je zobrazeno ve 3D a slouží jako grafický výstup softwaru.

 

Použité algoritmy

Fotometrické stereo, analýza hlavních komponent, Frankot-Chellapa

 

Licenční podmínky

Creative Commons licence.

 

Autoři softwaru

Ing. Jan Bryscejn bryscejn
Ing. Jaroslav Valach Ph.D. valach
Mgr. David Vrba Ph.D. vrba.dave@gmail.com

 

Majitel softwaru

Ústav Teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i, AV ČR, Prosecká 809/76, 19000 Praha 9, Česká republika.

 

Poděkování

Tento software byl financován z projektu DF11P01OVV001.

 

Download

Software je možné stáhnout zde (500 Kb).

Instalace

Software je možné nainstalovat pod operačními systémy Windows a Linux a využívá prostředí Python s knihovnami Kivy, Matplotlib a Numpy. Všechny tyto komponenty jsou dostupné zdarma pod obecnými licencemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r4.png