AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Veletrh vědy 2019 - stánek ÚTAM.

Foto: Jan Bryscejn, Hana Hasníková, Barbora Přechová, AV ČR