AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Závěrečná mezinárodní konference STRENCH

13.1.2022

Srdečně vás zveme na Závěrečnou mezinárodní konferenci projektu STRENCH programu Interreg Central Europe, která se bude konat dne 24. února 2022 od 14:30. Konference proběhne online přes aplikaci Zoom.

více zde

Zimní škola Living Danube 2022

28.12.2021

Zúčastněte se Mezinárodní zimní školy ochrany kulturního dědictví 2022. Zimní škola proběhne online přes aplikaci Zoom od 7. do 11. února 2022. Registrace a informace na webu Dunajské univerzity v Kremži zde. Účast je bezplatná.

více zde

Newsletter ÚTAM 2/2021

28.12.2021

Jako vždy na konci roku vám přinášíme nové číslo newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který shrnuje, co se na ústavu vyzkoumalo a událo za poslední půl rok.

Newsletter 2/2021 - česká verze

Newsletter 2/2021 - anglická verze

více zde

Newsletter projektu STRENCH č. 3

30.11.2021

V rámci projektu STRENCH programu Interreg Central Europe (CE1665) vyšel třetí Newsletter pokrývající projektové období od května do října 2021.

 

více zde

Římskou lodí po Dunaji - propojující plavba 2022

26.11.2021

Od 15. července 2022 do konce října 2022 čeká dobrodružná plavba na dostatečně odvážné, aby se přidali k posádce "Danuvina Alacris", moderní repliky římské lodě typu Lusoria, která se kdysi proháněla po nezkrotném Dunaji a chránila hranice mezi římskou říší a necivilizovanou divočinou za ní zvanou "barbaricum".

Loď denně urazí přibližně 40 km a popluje podél mnoha historických památek. V rámci plavby získáte přístup na doprovodné akce. Každé dva týdny se kompletně změní posádka a římské námořnictvo vás potřebuje!

více zde

Nominace na cenu Arthura W. Wellingtona

25.11.2021

Článek autorského kolektivu Andrija Buljac, Hrvoje Kozmar, Stanislav Pospíšil, Sergey Kuznetsov a Michael Macháček (posledně jmenovaní z ÚTAM AV ČR) byl nominovan na prestižní cenu Arthura W. Wellingtona, která je udělována každoročně Americkou společností stavebních inženýrů (ASCE). Cena se uděluje za nejlepší článek v oblasti dopravních staveb. Článek s názvem "Effects of Wind-Barrier Layout and Wind Turbulence on Aerodynamic Stability of Cable-Supported Bridges" připravený v rámci řešení projektu GAČR se zabývá oscilacemi mostů a nebezpečím vzniku kombinované dynamické a aeroelastické nestability mostů způsobených dopravou a větrem.

více zde

Pozvánka na expozici putovní výstavy

9.11.2021

Pozvánka na expozici putovní výstavy Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“, součást našich aktivit v rámci programu Strategie AV21. Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 11. 2021 od 18:00 v prostorách Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT na adrese Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Výstava bude ke shlédnutí od 15.11. do 15.12. 2021.

 

více zde

Školení památkářů v Erbílu

29.10.2021

Již podruhé se naše kolegyně, doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálového výzkumu, ÚTAM AV ČR, účastnila školení iráckých památkářů v Erbílu. Kromě vzdělávání iráckých kolegů, doc. Slížková také návázala spolupráci s iráckými akademickými pracovníky, zejména pracovníky z University Koya a Mosul.

více zde

#7 webinar: Palaeontology & IPERION HS

27.10.2021
IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Týden Akademie věd na ÚTAM

20.10.2021

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 bude na ústavech AV ČR probíhat Týden Akademie věd (dříve Týden vědy a techniky). Také na ÚTAM AV ČR jsme připravili zajímavý program pro širokou veřejnost a to jak na pracovišti v Praze, tak na pracovišti v Telči. Na každou akci je nutné se zaregistrovat přes web TAV. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Upozorňujeme, že je při návštěvě akcí nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení.

více zde

Hidden Beneath the Surface

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

více zde

STARCAIS

Starting Research Career Infrastructure Services in Heritage Science

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences operates specialised research infrastructure for heritage science and provides services for interdisciplinary research in the field. The STARCAIS programme offers infrastructure support to young researchers – Ph.D. students or post-docs - at the beginning of their career.

více zde

CONSECH20

CONSErvation of 20th centrury concrete Cultural Heritage in urban changing environments

CONSECH20 is a research project that aims at developing effective approaches for conservation and protection of 20th cent. heritage concrete buildings against the ever-changing urban impacts, taking into account both technical and social aspects.

 

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde