AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Návštěva z Jižní Koreje

8.8.2019

Ve středu 7. srpna náš ústav navštívil generální ředitel KOREA TESTING Co., Ltd. Dr-Ing Benedicto KIM z Jižní Koreje. Účelem návštěvy byly zejména konzultace ohledně klimatického a větrného tunelu. Firma KOREA TESTING se zabývá vývojem testovacích přístrojů a v té souvislosti p. generálního ředitele velmi zajímaly naše zkušenosti s problematikou návrhu, s konstrukčními a technologickými detaily a postupem výstavby Klimatického větrného tunelu ÚTAM s názvem „Vincenc Strouhal“, o kterém získal informace z mezinárodních publikací. Firma je pověřena zakázkou výstavby klimatického tunelu v Koreji, shání dodavatele v České republice a má zřejmě zájem i na konzultačních pracích s ÚTAM.

Dr. Benedicto KIM následně zamířil také do Centra Telč, aby si prohlédl Větrný a klimatický tunel.

více zde

Návštěva z Německého vesmírného centra

18.7.2019

Ve středu 17. července 2019 jsme měli možnost uvítat v našem ústavu zástupce vedení Německého vesmírného centra (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), prof. Hansjörga Dittuse a dr. Frank Jansen. Cílem návštěvy bylo seznámit hosty s činností našeho ústavu, ukázat jim pražské pracoviště a zjistit, jaké jsou možnosti případné spolupráce.

více zde

Workshop Vápno a písek

16.7.2019

Ve dnech 10. a 11. října 2019 proběhne projetový workshop s názvem Vápno a písek - univerzální materiál historických staveb a jejich dekorací. Workshop organizují Ústav teroretické a aplikované mechaniky AV ČR spolu s Archeologickým ústavem AV ČR.

více zde

Mezinárodní konference ProteCHt2save

4.7.2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 se v Obecním domě uskutečnila mezinárodní konference s názvem Řízení ochrany kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Konferenci uspořádal Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR spolu s Městskou částí Praha -Troja v rámci projektu ProteCHt2save.

více zde

Ocenění za spolupráci s Masarykovou univerzitou

21.6.2019

Při příležitosti oslav 100. výročí založení Masarykova univerzita ocenila partnery, kteří významně přispěli a přispívají k činnosti jejích fakult, nefakultních pracovišť či univerzity jako celku. Stříbrnou pamětní medaili Masarykovy univerzity proto obdrželo celkem 99 partnerů nominovaných fakultami a dalšími univerzitními pracovišti za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a/nebo společenské relevance. Své zastoupení mezi oceněnými měl také ÚTAM AV ČR a to dokonce dvěmi stříbrnými medailemi.

více zde

Do práce na kole a na koni

18.6.2019

Stalo se již tradicí, že se zaměstnanci ÚTAM AV ČR každý rok účastní květnové výzvy "Do práce na kole". Letos se počet účastníků z našeho ústavu opět zvýšil a ještě se k nim přidal kůň.

více zde

Výběrové řízení

17.6.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: Výzkumný pracovník Oddělení dynamiky a aerodynamiky, laboratoř Klimatický větrný tunel „Vincenc Strouhal“.

více zde

ÚTAM na Veletrhu vědy 2019

12.6.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se po 3 letech vrátil na Veletrh vědy pořádaný Akademií věd České republiky. Veletrh vědy se konal na PVA EXPO v Letňanech od 6. do 8. června 2019 a byl to již 5. ročník této popularizační akce. Kromě parcovišť Akademie věd na veletrhu vystavovaly také soukromé firmy, Vysoké školy nebo veřejný sektor. Kromě samotných stánků na návštěvníky čekala také řada panelových diskuzí moderovaných Václavem Moravcem, přednášek a science show. Návštěvníků všechny 3 dny dorazilo požehnaně, ale výstavní prostory i vystavovatelé nápor unesly a vše bylo skvěle zorganizované ze strany Střediska společných činností AV ČR.

Odkaz na galerii fotek z ÚTAM stánku na Veletrhu vědy 2019.

Odkaz na galerii fotek z Veletrhu vědy 2019.

více zde

Telčské instituce na MUNl100

12.6.2019

V červnu 2019 vyvrcholí v areálu brněnského výstaviště oslavy stého výročí založení Masarykovy univerzity, a to festivalem plným hudby, zábavy a gastronomie s názvem MUNI100. Svou prezentaci na festivalu bude mít rovněž telčské Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, a spolu s ním i Centrum Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči. Tyto instituce v Brně společně představí své vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity. Všechny jmenované subjekty intenzivně spolupracují již několik let a jsou sdružené v projektu Středoevropské centrum pro kulturní dědictví.

více zde

S Cyrilem Fischerem a jeho stážisty o Otevřené vědě

12.6.2019

RNDr. Cyril Fischer, Ph.D. již druhým rokem vede stáž v rámci projektu Akdemie věd Otevřená věda určenou pro středoškolské studenty. Zde vám s ním a jeho stážisty Annou Kneselovou, Ondřejem Hamalou, Adamem Pazderkou a Šimonem Pekárem přinášíme nezkrácenou verzi rozhovorů připravených pro Newsletter ÚTAM 1/2019.

Více o stážích Otevřené vědy zde.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde

Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

více zde

Mondis

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností. Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde