AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Nominace na cenu Arthura W. Wellingtona

25.11.2021

Článek autorského kolektivu Andrija Buljac, Hrvoje Kozmar, Stanislav Pospíšil, Sergey Kuznetsov a Michael Macháček (posledně jmenovaní z ÚTAM AV ČR) byl nominovan na prestižní cenu Arthura W. Wellingtona, která je udělována každoročně Americkou společností stavebních inženýrů (ASCE). Cena se uděluje za nejlepší článek v oblasti dopravních staveb. Článek s názvem "Effects of Wind-Barrier Layout and Wind Turbulence on Aerodynamic Stability of Cable-Supported Bridges" připravený v rámci řešení projektu GAČR se zabývá oscilacemi mostů a nebezpečím vzniku kombinované dynamické a aeroelastické nestability mostů způsobených dopravou a větrem.

více zde

Pozvánka na expozici putovní výstavy

9.11.2021

Pozvánka na expozici putovní výstavy Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“, součást našich aktivit v rámci programu Strategie AV21. Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 11. 2021 od 18:00 v prostorách Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT na adrese Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Výstava bude ke shlédnutí od 15.11. do 15.12. 2021.

 

více zde

Školení památkářů v Erbílu

29.10.2021

Již podruhé se naše kolegyně, doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálového výzkumu, ÚTAM AV ČR, účastnila školení iráckých památkářů v Erbílu. Kromě vzdělávání iráckých kolegů, doc. Slížková také návázala spolupráci s iráckými akademickými pracovníky, zejména pracovníky z University Koya a Mosul.

více zde

#7 webinar: Palaeontology & IPERION HS

27.10.2021
IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Týden Akademie věd na ÚTAM

20.10.2021

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 bude na ústavech AV ČR probíhat Týden Akademie věd (dříve Týden vědy a techniky). Také na ÚTAM AV ČR jsme připravili zajímavý program pro širokou veřejnost a to jak na pracovišti v Praze, tak na pracovišti v Telči. Na každou akci je nutné se zaregistrovat přes web TAV. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Upozorňujeme, že je při návštěvě akcí nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení.

více zde

Nejlepší článek v časopise PLYN

11.10.2021

Autorský tým ÚTAM AV ČR získal 1. místo za nejlepší původní článek v časopise PLYN za rok 2020. Za článek "Vliv přejezdů těžkých vozidel přes zakopané potrubí na jeho napjatost" byli oceněni Ing. Lubomír Gajdoš, CSc., Ing. Martin Šperl, Ph.D., Ing. Stanislav Hračov, Ph.D. (všichni ÚTAM AV ČR) a Ing. Petr Crha, CSc. (CEPS a.s.). Cena byla udělena Českým plynárenským svazem při příležitosti Plynárenské konference 2021.

více zde

6th webinar "Arts and Humanities and IPERION HS"

6.10.2021

Invitation to the 6th IPERION HS webinar on “Arts and Humanities & IPERION HS services".

více zde

Seminář ČSM - Kompozity v sendvičových konstrukcích

6.10.2021

Dovolujeme si vás pozvat na seminář „Kompozity v sendvičových konstrukcích„ pořádaný Českou společností pro mechaniku - Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Seminář se bude konat dne 23.11.2021 od 10:00 v prostorách ÚTAM AV ČR na Proseku. Bližší podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Registrace nutná.

Pozvánka.

více zde

Setkání ke 100 letům ÚTAM AV ČR

1.10.2021

Dne 16. září 2021 se v prostorách Opera uskutečnilo slavnostní setkání ke 100. výročí založení Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, resp. jeho přímého předchůdce Výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT v Praze (více z historie ústavu zde). Události se zúčastnila řada osobností z akademického života i zástupci našich dlouholetých průmyslových a výzkumných partnerů. Během večera ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Stanislav Pospíšil, ocenil pamětní medailí některé z přítomných za zásluhy o rozvoj ÚTAM AV ČR, rozvoj partnerství a spolupráce či za dlouholetou podporu Ústavu. Při této příležitosti byla také pokřtěna nová kniha pokrývající 100 let historie ÚTAM AV ČR s názevm Stavbám na kloub.

více zde

Zemřel Jiří Minster

8.9.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. září 2021 ve věku 81 let zemřel náš dlouholetý zaměstnanec a oblíbený kolega, Ing. Jiří Minster, DrSc.

Rodině Jiřího Minstera vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poslední rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném.

více zde

Hidden Beneath the Surface

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

více zde

STARCAIS

Starting Research Career Infrastructure Services in Heritage Science

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences operates specialised research infrastructure for heritage science and provides services for interdisciplinary research in the field. The STARCAIS programme offers infrastructure support to young researchers – Ph.D. students or post-docs - at the beginning of their career.

více zde

CONSECH20

CONSErvation of 20th centrury concrete Cultural Heritage in urban changing environments

CONSECH20 is a research project that aims at developing effective approaches for conservation and protection of 20th cent. heritage concrete buildings against the ever-changing urban impacts, taking into account both technical and social aspects.

 

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde