link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚTAM AV ČR, v. v. i.)Okruh 1:

Mechanika materiálů

Základní výzkum v oblasti mechaniky kontinua je soustředěn na rozvoj lomové mechaniky, zejména v souvislostech s vývojem počítačové mechaniky, dále na vývoj speciálních programových nástrojů a teorii konečných deformací pro aplikace v oblasti porušování materiálů.
Zahrnuje i tvorbu hypotéz pro popis chování inteligentních materiálů, zvláště materiálů s pamětí a problematiku spojenou s rheonomním chováním polymerních kompozitů. Pozornost výzkumu vysoce užitkových multi-funkčních materiálů je zaměřena na experimentální metocdy stanovení jejich mechanických charakteristik, konstitutivní vztahy, vlivy stárnutí, vzájemnou závislost strukturních a mechanických fyzikálních veličin a na předpovědi jejich rheonomního chování.

Vědecké projekty a týmy se soustřeďují na skupiny úloh:

  • Lomová mechanika, počítačová mechanika, vývoj software, teorie konečných deformací.
  • Mezomechanika, termomechanické chování materiálů s tvarovou pamětí.
  • Mechanika polymerních kompozitů.


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)