link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚTAM AV ČR, v. v. i.)Okruh 2:

Dynamika a stochastická mechanika soustav v interakci s prostředím

Základní výzkum v oboru stochastické mechaniky je zaměřen na oblast dynamiky soustav tuhých a deformovatelných těles, stability pohybu, aeroelasticty, přírodní a technologické seismicity, spolehlivosti a životnosti konstrukcí, dynamiky mostů a dopravních konstrukcí s vysokorychlostním zatížením.
Součástí těchto úkolů je trvalý rozvoj v oblasti analýzy náhodných signálů, metody konečných prvků se stochastickými vlastnostmi, metod řešení stochastických diferenciálních soustav a numerických metod.

Vědecké projekty a týmy se soustřeďují na skupiny úloh:

  • Dynamika soustav.
  • Spolehlivost konstrukcí.
  • Dynamické účinky větru, seismicity a dopravy.


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)