link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚTAM AV ČR, v. v. i.)Okruh 5:

Biomechanika svalově kosterní soustavy člověka

Pro řešení problémů biomechaniky člověka se vytváří matematické modely na základě dat získaných z počítačové tomografie, magnetické rezonance a ultrazvuku. Aplikace algoritmů počítačové grafiky pro segmentaci jednotlivých tkání, nalezení povrchu daného orgánu a optimalizaci tvaru sítě pro použití v metodě konečných prvků. Výsledné modely jsou používány pro analýzu vlivu a napjatosti umělých náhrad lidského skeletu (totální endoprotéza kyčelního kloubu, náhrady kloubů ruky a další) a na analýzu napjatosti v okolních tkáních.
Další oblastí výzkumu je rozvoj experimentálních metod a jejich využití pro zjišťování mechanických vlastností lidských tkání, zejména dlouhých kostí a šlach. Vývoj algoritmů pro stanovení pole deformace na povrchu vzorku, který je zaznamenáván rychloběžnou CCD kamerou s vysokou citlivostí. Aplikace výsledků experimentálního výzkumu lidských tkání do výpočtových modelů.


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)