link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Jmenování nového ředitele

AktualizovánoDne 1. 6. 2017 byl jmenován na místo ředitele ÚTAM AV ČR, v. v. i. doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. Zároveň tak po téměř dvaceti letech ve funkci skončil dosavadní ředitel prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. Jmenovací listiny novému řediteli za přítomnosti pracovníků Ústavu předala předsedkyně Akademie věd prof. Zažímalová, zároveň srdečně poděkovala odcházejícímu řediteli prof. Drdáckému za léta obětavé práce pro ÚTAM a vyzdvihla ve své řeči jeho osobní i vědecké kvality.Ve čtvrtek 1. června 2017, ve 3 hodiny odpoledne se ve velké zasedací místnosti sešli pracovníci ÚTAM, aby byli svědky oficiálního jmenování nového ředitele. Slavnostní okamžik využil odcházející ředitel k poděkování svým kolegům za léta úspěšné spolupráce a k ocenění jejich loajality a od pracovníků ÚTAM jako vyjádření díků dostal kytici a dary. Slavnostního okamžiku se, kromě předsedkyně Akademie věd prof. Zažímalové, zúčastnil také prof. Řídký, místopředseda AV ČR, který ve svém proslovu poděkoval odcházejícímu řediteli a připomenul, že prof. Drdácký patří k nejdéle působícím ředitelům v rámci Akademie věd. Se svým poděkováním se připojil i nastupující ředitel doc. Pospíšil, který vzdal díky nejen odcházejícímu řediteli, ale i jeho předchůdci, prof. Pirnerovi, který doc. Pospíšila do Ústavu přivedl. Následně přednesl krátkou přednášku o své vizi budoucího vývoje ÚTAM. Ujistil své kolegy, že hodlá navázat na započatou práci svého předchůdce, a že na sebe i na druhé bude nadále klást vysoké nároky tak, aby ÚTAM i v budoucnu patřil ke špičce ve svém oboru.

autor: ÚTAM AV ČR v.v.i.
zveřejněno: 6.6.17 16:12
aktualizováno: 6.6.17 16:23


 


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)