AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republika poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu projektům základního výzkumu. Je jednou z organizačních složek státu. Nabízí několik typů grantů.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GAČR, ve webové aplikaci k tomu vytvořené.

K projektům se podávají DÍLČÍ zprávy a ZÁVĚREČNÉ zprávy. Dílčí se většinou podávají do půlky ledna následujícího roku a závěrečné do konce ledna.

 

Termín vyhlášení veřejných soutěží: 21. února 2017; konec soutěžní lhůty: 6. 4. 2017

 

Standardní grantové projekty

 • základní výzkum, 2-3 roky, téma volí navrhovatel
 • řešitelem jedna nebo více osob (tým) z jedné nebo více institucí
 • Text a dokumenty k výzvě.

 

Juniorské granty

 • základní výzkum, 2-3 roky, téma volí navrhovatel
 • kritéria hodnocení: kvalita, inovace, originalita
 • v návrhu se uvádí pouze jeden uchazeč - vedoucí řešitelského týmu
 • v roce podání návrhu uplnyulo nejvýše 8 let od udělení akad. titulu Ph.D. (nebo ekvivalent), výjimka rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc
 • navrhovatel abolvoval ke dni vyhlášení soutěže postdoktorskou stáž v jiném státu, než ve kterém získal titul Ph.D., v celk. trvání déle než 6 měsíců (mohou být 2 kratší)
 • řešitelský tým tvořen nejméně dalšími dvěma odbornými spolupracovníky - v roce podání návrhu dosáhl nejvýše 35 let, výjimka mateřská, dlouhodobá nemoc
 • Text a dokumenty k výzvě.

 

Mezinárodní grantové projekty - bilaterální

 • základní výzkum, 2-3 roky, téma volí navrhovatel spolu s partnerem
 • hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách, podmínka - schvalí obě
 • oddělené financování, v každém teritoriu zvlášť
 • v současné době martnerské dohody s: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo; National Research Foundation of Korea (NRF), Korea; Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan
 • Text a dokumenty k výzvě.

 

Mezinárodní grantové projekty - LA granty (Leading Agency)

 • GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko
 • základní výzkum, 2-3 roky, téma volí český navrhovatel ve spolupráci se zahr. partnerem
 • princip "Lead Agency" -  tj. návrh posuzuje jen jedna z partnerských agentur, podává se pouze jeden návrh, ale financování zvlášť,  v rámci každého teritoria
 • vyhlášení 1x za rok (listopad)

 

Stránky jsou v procesu tvorby.