AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Kontakty

Kontakty

Adresa
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9

Sekretariát
Vladimíra Bucharová
tel.: +420 225 443 225
fax.: +420 286 884 634
e-mail: itam

Ředitel
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, PhD.
tel.: +420 225 443 225
e-mail: pospisil

Zástupce ředitele
Ing. Martin Šperl, Ph.D.
tel.: +420 225 443 211
e-mail: sperl

Zástupce ředitele pro výzkum
RNDr. Zdeněk Fiala, CSc.
tel.: +420 225 443 207
e-mail: fiala

Zástupkyně ředitele pro technicko-hospodářský rozvoj
Ing. Zlatuše Burianová
tel.: +420 225 443 227
e-mail: burianova

Dozorčí rada

Rada instituce

 

Centrum excelence TelčCET-final

Adresa
Batelovská 485, 486
588 56 Telč, Česká republika
tel.: +420 567 225 300
email: kloiberova

Ředitel Centra excelence Telč
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
tel.: +420 567 225 301
email: novotny

 

Telefonní seznam CET Telč

Telefonní seznam zaměstnanců ústavu (stáhnout v PDF)

JménoOdděleníE-mailTelefonLinka
Alexander PetrLaboratorní dílna
225443282282
Andert Ludvík, Ing.Laboratoře
225443286286
Bayer Jan, Ing., CSc.Centrum experimentální mechaniky
225443287, 225 443 287287
Beneš Pavel, Ing.Laboratoř optických metod
225443206, 225 443 206206
Beran Pavel, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Bláha Jiří, Ing., Ph.D.Laboratoř mobilní diagnostiky
567 225 309
Brůna TomášLaboratoř výpočetní techniky
225443204204
Bryscejn Jan, Ing.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř optických metod
225443211211
Bucharová VladimíraSekretariát Praha
225443225225
Burianová Daniela225 443 228228
Burianová Zlatuše, Ing.Technicko-ekonomický odbor
286892500, 225443228228
Buzek JaroslavLaboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567225305
Čábel RadekDílny CET
567225305
Cacciotti Riccardo, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř analýzy partikulárních látek
225443219219
Černý Miloš, Ing.Centrum experimentální mechaniky
225443306306
Chlád Jan, Ing.Technická správa a služby
286892503, 732966918, 225 443 217217
Chvátal Pavel, Ing.Dílny CET
567 225 314
Chýla Jiří, prof. RNDr., CSc.
Cuřínová Helena, Ing. arch.
Doktor Tomáš, Ing.Laboratoř biomechaniky
225443272272
Donátová Renata, Ing.225443319319
Drdácký Miloš, prof. Ing., DrSc.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
225443315315
Drdácký Tomáš, Ing. arch.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Oddělení partikulárních látek
225443273, 286892506273
Eisler Marek225443287287
Fabeš RomanLaboratoř mechanických analýz a monitoringu materiálů a konstrukcí
567 225 330
Fiala Zdeněk, RNDr., CSc.Oddělení mechaniky kontinua
222363094, 225 443 207207
Fíla Tomáš, Ing.Laboratoř biomechaniky
Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
225 443 272272
Fischer Cyril, RNDr., Ph.D.Centrum výpočetní techniky a informatiky
Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
222363075, 608217402, 225 443 310310
Frankeová Dita, Mgr.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 309309
Frankl Jiří, Ing., Ph.D.Laboratoř výzkumu degradace a ochrany materiálů
225 443 205, 567 225 333205
Frolíková Ivana, RNDr.Sekretariát Praha
225 443 320320
Gajdoš Lubomír, Ing., CSc.Oddělení mechaniky teskostěnných konstrukcí
222363095, 225 443 210210
Gonda Radim, PhDr., Ph.D.
Hasníková Hana, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 286286
Hlobil Michal, Dr.techn.Ing., Ph.D.Oddělení partikulárních látek
225 443 267267
Hoch Aleš, Mgr.
Hračov Stanislav, Ing., Ph.D.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
225 443 265265
Hrivnák Jaroslav, Ing., Ph.D.Laboratoř mobilní diagnostiky
Jakůbek Jan, Ing., Ph.D.Laboratoř rentgenové tomografie
567 225 343
Janata Vladimír, Ing., CSc.
Janotová Dana, Mgr.Oddělení partikulárních látek
225443308308
Jiroušek Ondřej, prof. Ing., Ph.D.Oddělení biomechaniky
225 443 271271
Jiroušek JosefVápenná pec
567 225 342, 225 443 290290
Juliš Karel, Ing.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
225443388388
Kalousková Barbora, Mgr.Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
Kasal Bohumil, prof. Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 309
Kloiber Michal, Ing., Ph.D.Laboratoř mobilní diagnostiky
567 225 311
Kloiberová Alina, Mgr.Asistenční tým CET
567 225 300
Kočvarová Nicola
Koudelka Petr, Ing.Laboratoř biomechaniky
225 443 272, 567 225 307272
Koudelka Petr, Ing., DrSc.Oddělení partikulárních látek
226804741, 225 443 311311
Koudelková Veronika, Mgr.Laboratoř optických metod
225 443 214214
Kovář Miroslav, Mgr., Ph.D.
Kozlovcev Petr, RNDr., Ph.D.Vápenná pec
225 443 314314
Kratěna Jindřich, Ing., CSc.Oddělení mechaniky teskostěnných konstrukcí
286886973, 225 443 274274
Krčmářová Nela, Ing.Laboratoř biomechaniky
225 443 272272
Kreislová Kateřina, Ing., Ph.D.Skupina Radiografie a neutronografie
567225307
Kulawiecová Kateřina, Ing. arch.Ústavní knihovna
222365991, 225 443 285285
Kumpová Ivana, Ing.Laboratoř rentgenové tomografie
567 225 340
Kunecký Jiří, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Oddělení partikulárních látek
225 443 219219
Kuznetsov Sergii, prof. Ing., DrSc.Laboratoř stavební aerodynamiky
Klimatický větrný tunel Vincenc Strouhal
567 225 310
Kytýř Daniel, Ing., Ph.D.Laboratoř biomechaniky
225443270, 222363096270
Loits André, prof. Ing. arch.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 305
Macháček Michael, Ing.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
225 443 263263
Machová Dita, Mgr.Laboratoř výzkumu degradace a ochrany materiálů
567 225 333
Mácová Petra, Mgr.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 323
Majtás Dušan, Ing.Laboratoř výzkumu degradace a ochrany materiálů
567 225 337
Marková Radka
Michálek Petr, Ing., Ph.D.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
225443218218
Minster Jiři, Ing., DrSc.Oddělení mechaniky kontinua
286892512, 225 443 208208
Mlsnová Kateřina, Bc.
Musilová JaroslavaHospodářská správa
225443261261
Najbrtová Anna, Ing.225443209, 225 443 209209
Náprstek Jiří, Ing., DrSc.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
286892515, 225 443 221221
Nedvědová Klára, Ing. arch.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 305
Neuhäserová Michaela, Ing.
Novák VladimírOddělení partikulárních látek
225 443 314314
Novotný Jakub, Ing., Ph.D.Laboratoř mechanických analýz a monitoringu materiálů a konstrukcí
Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 301
Nunes Cristiana Lara, Mgr., Ph.D.Laboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 209209
Ondrák Pavel, Ing.Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
567 225 324
Pažourková EvaLaboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 316
Pirner Miroš, prof. Ing., DrSc.Laboratoř stavební aerodynamiky
283882457, 225 443 212212
Pithartová Kateřina
Pospíšil Stanislav, doc. Ing., Ph.D.Laboratoř stavební aerodynamiky
Skupina Klimatický větrný tunel
567225336, 286885382, 225 443 225225
Přechová Barbora, Ing.Technicko-ekonomický odbor
225443224224
Rada Václav, Bc.
Ramešová Michaela, Mgr.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 321
Růžička PetrLaboratoř mobilní diagnostiky
Ševčík Radek, Mgr., Ph.D.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 322
Šimša Jan, Ing., CSc.
Škaloud Miroslav, prof. Ing., DrSc.Oddělení mechaniky teskostěnných konstrukcí
286892527, 225 443 215215
Skružná Olga, Ing.Vápenná pec
225 443 285285
Šleichrt Jan, Ing.Laboratoř biomechaniky
225 443 272272
Slížek MiroslavCentrum experimentální mechaniky
225 443 279279
Slížková Zuzana, Ing., Ph.D.Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
Oddělení partikulárních látek
222 363 074, 225 443 216216
Sotiriadis Konstantinos, Ing., Ph.D.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
225 443 325, 567 225 342325
Šotová Ivana
Šperl Martin, Ing., Ph.D.Laboratoř mech. porušování a únavy
225 443 211211
Šterner AdamLaboratoř analýzy partikulárních látek
225443309, 225 443 309309
Stuchlíková Eva, Ing.Vápenná pec
Svoboda Milan, Ing.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 307
Sýkorová EvaHospodářská správa
283 881 586
Trush Arsenii, Mgr.Laboratoř stavební aerodynamiky
Klimatický větrný tunel Vincenc Strouhal
567 225 341
Urushadze Shota, Ing., CSc.Centrum experimentální mechaniky
222363071, 225 443 266266
Vacek Pavel603238659
Vála Ondřej, Ing.Centrum experimentální mechaniky
225 443 284284
Valach Jaroslav, Ing., Ph.D.Laboratoř optických metod
283881081, 225 443 206206
Valecký Štěpán, Mgr.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Oddělení partikulárních látek
567 225 317
Válek Jan, Ing., Ph.D.Vápenná pec
283880458, 225 443 290290
Vaníková Jana
Vavřík Daniel, Ing., Ph.D.Skupina Radiografie a neutronografie
225 443 277, 567 225 338277
Viani Alberto, Ing., Ph.D.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 308
Vopálenský Michal, doc. Ing., Ph.D.Laboratoř rentgenové tomografie
567225340
Vurmová Petra, Bc.Oddělení partikulárních látek
225 443 213213
Wolf BenjamínLaboratoř optických metod
Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
225 443 268268
Zadražil Tomáš, Ing.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 305
Zárybnická Lucie, Ing. Mgr., Ph.D.
Zhang Wei, Ing., Ph.D.Laboratoř mechanických analýz a monitoringu materiálů a konstrukcí
Zíma Pavel, Ing.Centrum experimentální mechaniky
225443268268
Zlámal Petr, Ing., Ph.D.Laboratoř biomechaniky
225443272272