AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Kontakty

Kontakty

Adresa
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9

Sekretariát
Vladimíra Bucharová
tel.: +420 286 885 382
fax.: +420 286 884 634
e-mail: itam

Ředitel
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, PhD.
tel.: +420 286 885 382
e-mail: pospisil

Zástupce ředitele
Ing. Martin Šperl, Ph.D.
tel.: +420 225 443 211
e-mail: sperl

Zástupce ředitele pro výzkum
RNDr. Zdeněk Fiala, CSc.
tel.: +420 222 363 094
e-mail: fiala

Zástupkyně ředitele pro technicko-hospodářský rozvoj
Ing. Zlatuše Burianová
tel.: +420 286 892 500
e-mail: burianova

Dozorčí rada

Rada instituce

 

Centrum excelence TelčCET-final

Adresa
Batelovská 485, 486
588 56 Telč, Česká republika
tel.: +420 567 225 300
email: kloiberova

Ředitel Centra excelence Telč
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
tel.: +420 567 225 301
email: novotny

 

Telefonní seznam CET Telč

Telefonní seznam zaměstnanců ústavu

Jméno Oddělení E-mail Telefon
Alexander PetrLaboratorní dílna
225 443 282
Andert Ludvík, Ing.Laboratoře
225 443 286
Bayer Jan, Ing., CSc.Centrum experimentální mechaniky
225 443 287
Beneš Pavel, Ing.Laboratoř optických metod
225 443 206
Beran Pavel, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Bláha Jiří, Ing., Ph.D.Laboratoř mobilní diagnostiky
567 225 309
Brůna TomášLaboratoř výpočetní techniky
225 443 204
Bryscejn Jan, Ing.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř optických metod
225 443 211
Bucharová VladimíraSekretariát Praha
286 885 382
Burgerová Lenka, PhDr. Ing., Ph.D.Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
Burianová Zlatuše, Ing.Technicko-ekonomický odbor
286892500
Buzek JaroslavLaboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 305
Čábel RadekDílny CET
567 225 305
Cacciotti Riccardo, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 219
Černý Miloš, Ing.Centrum experimentální mechaniky
225 443 306
Červinková Ivana
Chlád Jan, Ing.Technická správa a služby
286892503, 732966918
Chvátal Pavel, Ing.Dílny CET
567 225 314
Doktor Tomáš, Ing.Laboratoř biomechaniky
225 443 272
Donátová Renata, Ing.
Drdácký Miloš, prof. Ing., DrSc.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
225 443 315
Drdácký Tomáš, Ing. arch.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Oddělení partikulárních látek
286892506, 225 443 273
Eisler Marek
Fabeš RomanLaboratoř mechanických analýz a monitoringu materiálů a konstrukcí
567 225 330
Fiala Zdeněk, RNDr., CSc.Oddělení mechaniky kontinua
222363094
Fíla Tomáš, Ing.Laboratoř biomechaniky
Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
225 443 272
Fischer Cyril, RNDr., Ph.D.Centrum výpočetní techniky a informatiky
Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
222363075, 608217402
Frankeová Dita, Mgr.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 309
Frankl Jiří, Ing., Ph.D.Laboratoř výzkumu degradace a ochrany materiálů
225 443 205, 567 225 333
Frolíková Ivana, RNDr.Sekretariát Praha
225 443 320
Gajdoš Lubomír, Ing., CSc.Oddělení mechaniky teskostěnných konstrukcí
222363095
Hasníková Hana, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Laboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 286
Hlobil Michal, Dr. Ing., Ph.D.Oddělení partikulárních látek
225 443 267
Hračov Stanislav, Ing., Ph.D.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
225 443 265
Hrivnák Jaroslav, Ing., Ph.D.Laboratoř mobilní diagnostiky
Jakůbek Jan, Ing., Ph.D.Laboratoř rentgenové tomografie
567 225 343
Janotová Dana, Mgr.Oddělení partikulárních látek
225 443 308
Jiroušek Ondřej, prof. Ing., Ph.D.Oddělení biomechaniky
225 443 271
Jiroušek JosefVápenná pec
567 225 342, 225 443 290
Juliš Karel, Ing.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
225443388
Kafka Vratislav, Ing., DrSc.Oddělení mechaniky kontinua
225 443 274
Kalousková Barbora, Mgr.Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
Kasal Bohumil, prof. Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 309
Kloiber Michal, Ing., Ph.D.Laboratoř mobilní diagnostiky
567 225 311
Kloiberová Alina, Mgr.Asistenční tým CET
567 225 300
Kočvarová Nicola
Koudelka Petr, Ing.Laboratoř biomechaniky
225 443 272, 567 225 307
Koudelka Petr, Ing., DrSc.Oddělení partikulárních látek
226804741
Koudelková Veronika, Mgr.Laboratoř optických metod
225 443 214
Kozlovcev Petr, RNDr., Ph.D.Vápenná pec
225 443 314
Kratěna Jindřich, Ing., CSc.Oddělení mechaniky teskostěnných konstrukcí
286886973
Krčmářová Nela, Ing.Laboratoř biomechaniky
225 443 272
Kreislová Kateřina, Ing., Ph.D.Skupina Radiografie a neutronografie
567225307
Kulawiecová Kateřina, Ing. arch.Ústavní knihovna
222365991, 225 443 285
Kumpová Ivana, Ing.Laboratoř rentgenové tomografie
567 225 340
Kunecký Jiří, Ing., Ph.D.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Oddělení partikulárních látek
225 443 219
Kuznetsov Sergii, prof. Ing., DrSc.Laboratoř stavební aerodynamiky
Klimatický větrný tunel Vincenc Strouhal
567 225 310
Kytýř Daniel, Ing., Ph.D.Laboratoř biomechaniky
222 363 096, 225 443 270
Loits André, prof. Ing. arch.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 305
Macháček Michael, Ing.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
225 443 263
Machová Dita, Mgr.Laboratoř výzkumu degradace a ochrany materiálů
567 225 333
Mácová Petra, Mgr.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 323
Majtás Dušan, Ing.Laboratoř výzkumu degradace a ochrany materiálů
567 225 337
Marková Radka
Michálek Petr, Ing., Ph.D.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
225 443 218
Minster Jiři, Ing., DrSc.Oddělení mechaniky kontinua
286892512
Mlsnová Kateřina, Bc.
Musilová JaroslavaHospodářská správa
225443261
Najbrtová Anna, Ing.
Náprstek Jiří, Ing., DrSc.Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
286892515
Nedvědová Klára, Ing. arch.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 305
Neuhäserová Michaela, Ing.
Novák VladimírOddělení partikulárních látek
225 443 314
Novotný Jakub, Ing., Ph.D.Laboratoř mechanických analýz a monitoringu materiálů a konstrukcí
Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 301
Nunes Cristiana Lara, Mgr., Ph.D.Laboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 209
Ondrák Pavel, Ing.Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
567 225 324
Pažourková EvaLaboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 316
Pirner Miroš, prof. Ing., DrSc.Laboratoř stavební aerodynamiky
283882457
Pithartová Kateřina
Pospíšil Stanislav, doc. Ing., Ph.D.Laboratoř stavební aerodynamiky
Skupina Klimatický větrný tunel
567225336, 286885382
Přechová Barbora, Ing.Technicko-ekonomický odbor
225 443 224
Rada Václav, Bc.
Ramešová Michaela, Mgr.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 321
Růžička PetrLaboratoř mobilní diagnostiky
Ševčík Radek, Mgr., Ph.D.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 322
Šimša Jan, Ing., CSc.
Škaloud Miroslav, prof. Ing., DrSc.Oddělení mechaniky teskostěnných konstrukcí
286892527
Skružná Olga, Ing.Vápenná pec
225 443 285
Šleichrt Jan, Ing.Laboratoř biomechaniky
225 443 272
Slížek MiroslavCentrum experimentální mechaniky
225 443 279
Slížková Zuzana, Ing., Ph.D.Skupina Historické materiály, konstrukce a sídla
Oddělení partikulárních látek
222 363 074
Sotiriadis Konstantinos, Ing., Ph.D.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
225 443 325, 567 225 342
Šotová Ivana
Šperl Martin, Ing., Ph.D.Laboratoř mech. porušování a únavy
225 443 211
Šterner AdamLaboratoř analýzy partikulárních látek
225 443 309
Stuchlíková Eva, Ing.Vápenná pec
Svoboda Milan, Ing.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 307
Sýkorová EvaHospodářská správa
283 881 586
Trush Arsenii, Mgr.Laboratoř stavební aerodynamiky
Klimatický větrný tunel Vincenc Strouhal
567 225 341
Urushadze Shota, Ing., CSc.Centrum experimentální mechaniky
222363071
Vacek Pavel603238659
Vála Ondřej, Ing.Centrum experimentální mechaniky
225 443 284
Valach Jaroslav, Ing., Ph.D.Laboratoř optických metod
283881081
Valecký Štěpán, Mgr.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
Oddělení partikulárních látek
567 225 317
Válek Jan, Ing., Ph.D.Vápenná pec
283880458
Vaníková Jana
Vavřík Daniel, Ing., Ph.D.Skupina Radiografie a neutronografie
225 443 277, 567 225 338
Viani Alberto, Ing., Ph.D.Laboratoř materiálových analýz a mikroskopie
567 225 308
Vopálenský Michal, doc. Ing., Ph.D.Laboratoř rentgenové tomografie
567225340
Vurmová Petra, Bc.Oddělení partikulárních látek
225 443 213
Wolf BenjamínLaboratoř optických metod
Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
225 443 268
Zadražil Tomáš, Ing.Laboratoř udržitelnosti památek a historických sídel
567 225 305
Zhang Wei, Ing., Ph.D.Laboratoř mechanických analýz a monitoringu materiálů a konstrukcí
Zíma Pavel, Ing.Centrum experimentální mechaniky
225 443 268
Zlámal Petr, Ing., Ph.D.Laboratoř biomechaniky
225 443 272