AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zaměstnanci

Ing. Alberto Viani, Ph.D.

Oddělení materiálového výzkumu
Laboratoř materiálových analýz II

Vedoucí Laboratoře materiálových analýz II, vědecký pracovník
pracoviště: Centrum excelence Telč
Telefon: 567 225 308
E-mail: viani
Kancelář: CET/1/214
Seznam publikací

Orcid ID
ResearcherID
Scopus

Další webové odkazy: Magnesiumcements.blogspot.com

Oblast výzkumu

Aplikace rentgenových technik a technik na bázi netronů pro studium materiálů. Výzkum vztahů mezi jejich mikrostrukturou a vlastnostmi.