AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Banner_podle_stareho_vzoru.pngPodle starého vzoru: rekonstrukce malt, sgrafit a štuků

J. Válek, O. Skružná, J. Waisserová, Z. Wichterlová, J. Maříková-Kubková, P. Kozlovcev

 

PDF verze knihy zde.


Praha 2021
První vydání
172 stran
ISBN 978-80-86246-95-6 (brožováno)
ISBN 978-80-86246-98-7 (online)
DOI 10.21495/98-7


Lektorské recenze
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (kapitola 2)
Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. (kapitoly 3 a 4)
Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D. (kapitoly 5 a 6)


Copyright
Foto: Martin Frouz, Jan Gloc, autoři bez rozlišení
Kresby: Miloslava Housková, autoři bez rozlišení
Převzaté ilustrace jsou publikovány s povolením majitele, který je uveden v popisku.
Jazykové korektury: Irena Vítková, Radka Svobodová
Grafická úprava a sazba: Petr Donát
Fotografie a ilustrace: autorský kolektiv, není-li uvedeno v popisku jinak.
Tisk: Tiskárna Daniel


Publikace vznikla jako výsledek projektu Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb (DG16P02H012), který byl podpořen programem NAKI II Ministerstva kultury v letech 2016–2020.

 

Anotace:

Publikace dokládá, jakým způsobem může poznání původních materiálů a technik přispět k restaurování a zachování stavebních a uměleckých památek. Původní technika je součástí uměleckého díla a může doplnit podstatné informace k historii a vývoji zkoumaného díla.
Způsob práce určité dílny se může následně stát důležitým vodítkem při datování či připsání děl uměleckému či řemeslnému okruhu. Poznání původní techniky může změnit uměleckohistorický pohled na umělecká díla minulosti, jako v případě nově popsané techniky stínování sgrafit.
Znovuobjevení zapomenutých technik je tak podstatnou součástí kvalitní a smysluplné péče o památky.