AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Cena Akademie věd

Ing. Jiří Náprstek, DrSc. a Ing. Radomil Král, Ph.D. obdrží dne 16. října 2018 Cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem Theoretical backgound and implementation of finite element method for multi-dimensional Fokker-Planckequation analysis. Slavnostní předání cen se uskuteční ve vile Lanna za přítomnosti zástupců Akademické a Vědecké rady AV ČR, tisku a dalších hostů.

Práce s českým názvem Teoretické základy a implementace metody konečných prvků pro analýz multi-dimensionální Fokker-Planckovy rovnice je mimořádně přínosná k rozvoji poznání v teoretické a numerické mechanice a obsahuje několik, v mezinárodním měřítku zcela původních poznatků a postupů, které do budoucna určí směr výzkumu řešení úloh stochastické dynamiky a stability. Umožní zkoumat významné parametrické a časové oblasti dynamických soustav dosud nepřístupných známými metodami.

6. 9. 2018