AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Biomechanika svalově kosterní soustavy člověka

Centrum kompetence mechanobiologie
Okruh 5: Biomechanika svalově kosterní soustavy člověka
Pro řešení problémů biomechaniky člověka se vytváří matematické modely na základě dat získaných z počítačové tomografie, magnetické rezonance a ultrazvuku. Aplikace algoritmů počítačové grafiky pro segmentaci jednotlivých tkání, nalezení povrchu daného orgánu a optimalizaci tvaru sítě pro použití v metodě konečných prvků. Výsledné modely jsou používány pro analýzu vlivu a napjatosti umělých náhrad lidského skeletu (totální endoprotéza kyčelního kloubu, náhrady kloubů ruky a další) a na analýzu napjatosti v okolních tkáních.
Další oblastí výzkumu je rozvoj experimentálních metod a jejich využití pro zjišťování mechanických vlastností lidských tkání, zejména dlouhých kostí a šlach. Vývoj algoritmů pro stanovení pole deformace na povrchu vzorku, který je zaznamenáván rychloběžnou CCD kamerou s vysokou citlivostí. Aplikace výsledků experimentálního výzkumu lidských tkání do výpočtových modelů.