AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Diagnostika a dlouhodobá udržitelnost historických konstrukcí, materiálů a sídel

krivoklat_patikularni latky

Okruh 7: Diagnostika a dlouhodobá udržitelnost historických konstrukcí, materiálů a sídel

Pro aplikace při záchraně architektonického dědictví je rozvíjen širší interdisciplinární výzkum historických materiálů, konstrukcí a sídel.
K tomu jsou rozvíjeny i příslušné metody diagnostiky, monitorování a analýzy poruch, zejména dřevěných a zděných konstrukcí, i metody jejich vyšetřování, dokumentace, konsolidace a konzervace.
V oblasti budování vědecké základny památkové péče se ústav podílí na formulaci strategií vědeckého výzkumu v dané oblasti i na podpoře aplikací tvorbou metodologie řízení a záchrany památkových objektů a sídel. Metodologicky je rozvíjena i forenzní analýza, která je využívána při doplňkové činnosti ústavu jako znaleckého ústavu nejvyšší kategorie, zapsaného do seznamu vedenému Ministerstvem spravedlnosti ČR a zpracovávajícího znalecké posudky především pro soudy a státní orgány v mimořádně obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení.

Vědecké projekty a týmy se soustřeďují na interdisciplinární skupiny úloh:

  • Dlouhodobá udržitelnost historických konstrukcí, materiálů a sídel.
  • Historické dřevěné konstrukce včetně analýzy historických technologií.
  • Forenzní analýza (především stavební soudní inženýrství).