AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mechanika deskových a skořepinových konstrukcí při opakovaném namáhání

lab.mechaniky.poruš.5

Okruh 3: Mechanika deskových a skořepinových konstrukcí při opakovaném namáhání

Výzkum porušování deskových a skořepinových konstrukcí pod vlivem složitého provozního namáhání a účinků agresivního korozního prostředí studuje a modeluje vznik a rozvoj trhlin v oblasti svarových spojů tenkostěnných válcových skořepin a tenkostěnných deskových prvků, typických pro mostní konstrukce, s cílem zajistit jejich integritu v extrémních podmínkách exploatace, poskytnout metody zvyšování bariér proti degradaci těles a podporovat rozvoj diagnostiky poškození.

Vědecké projekty a týmy se soustřeďují na skupiny úloh:

  • Spolehlivost a životnost potrubních systémů.
  • Životnost a mezní stavy tenkostěnných deskových systémů.