AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mechanika materiálů

lab.mechaniky.poruš.4

Okruh 1: Mechanika materiálů

Základní výzkum v oblasti mechaniky kontinua je soustředěn na rozvoj lomové mechaniky, zejména v souvislostech s vývojem počítačové mechaniky, dále na vývoj speciálních programových nástrojů a teorii konečných deformací pro aplikace v oblasti porušování materiálů.
Zahrnuje i tvorbu hypotéz pro popis chování inteligentních materiálů, zvláště materiálů s pamětí a problematiku spojenou s rheonomním chováním polymerních kompozitů. Pozornost výzkumu vysoce užitkových multi-funkčních materiálů je zaměřena na experimentální metody stanovení jejich mechanických charakteristik, konstitutivní vztahy, vlivy stárnutí, vzájemnou závislost strukturních a mechanických fyzikálních veličin a na předpovědi jejich rheonomního chování.

Vědecké projekty a týmy se soustřeďují na skupiny úloh:

  • Lomová mechanika, počítačová mechanika, vývoj software, teorie konečných deformací.
  • Mezomechanika, termomechanické chování materiálů s tvarovou pamětí.
  • Mechanika polymerních kompozitů.