AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Dozorčí rada

Složení dozorčí rady

Chýla Jiří, prof., CSc., předseda, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (druhé pětileté funkční období od 27. 10. 2014 do 26. 10. 2019)

Fischer Cyril, RNDr., Ph.D., místopředseda, ÚTAM AV ČR, v. v. i. (pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022)

Kolísko Jiří, doc. Ing., Ph. D., Kloknerův ústav ČVUT, Praha (druhé pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022)

Konvalinka Petr, prof. Ing., CSc., ČVUT (pětileté funkční období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2020)

Pešek Luděk, Ing., CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (pětileté funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022)

 

Fiala Zdeněk RNDr., CSc., tajemník, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

 

Role Dozorčí rady ústavu a role Rady pracoviště jsou exaktně definovány v ustanoveních Přílohy ke Stanovám Akademie věd ČR - Orgány pracovišť, postavení zaměstnanců pracovišť a jejich vztah k Akademii.