AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Rada pracoviště

Složení Rady pracoviště

prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c., předseda

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., místopředseda

Ing. Michal Kloiber

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Ing. Martin Šperl, Ph.D.
Ing. Shota Urushadze, Ph.D.

Ing. Jan Válek, Ph.D.

doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

Externí členové

prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle, CSc.
Ing. Vladimír Janata, CSc.
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.

Stálý host

Ing. Jakub Novotný, Ph.D., ředitel CET

Tajemnice

Ing. Barbora Přechová