AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a č. 24/2017 Sb.

 

Úplný oficiální název:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.


Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnosti:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (ÚTAM) byl zřízen usnesením 4. plenární schůze Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd ze dne 29. dubna 1952, a to s účinností od 1. ledna 1953. Ústav se stal, ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma ÚTAM AV ČR dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Zřizovatelem je podle zákona 341/2005 Sb. Akademie věd České republiky.


Zřizovací listina

fileformat-pdf.gifZřizovací listina ÚTAM AV ČR, v. v. i.


Organizační struktura

Organizační struktura ÚTAM AV ČR, v. v. i.


Kontaktní údaje, IČO a DIČ

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9
tel.: +420 286 882 121

fax: +420 286 884 634

e-mail: itam@itam.cas.cz
ID datové schránky: 952nph9

Identifikační číslo organizace: 68378297
Daňové identifikační číslo: CZ68378297


Způsob platby za poskytování informací

Bankovním převodem: číslo účtuna vyžádání sdělíme, variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace
V hotovosti v pokladně ÚTAM v sídle instituce

Místo a způsob získání informací

poštou: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 
Prosecká 809/76, 190 00  Praha 9
e-mailem: itam@itam.cas.cz
telefonicky: +420 286 882 121

Právní předpisy související s činností ÚT AV ČR

Zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Zákon č.283/1992 Sb., o akademii věd
Zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

Zřizovací listina ÚTAM AV ČR

Informace podle zákona č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti

fileformat-pdf.gifRozpočet na rok 2017

fileformat-pdf.gifRozpočet na rok 2018

fileformat-pdf.gifStřednědobý výhled na léta 2018 a 2019

fileformat-pdf.gifStřednědobý výhled na léta 2019 a 2020

Koncepce ÚTAM 2018+

 Loga ÚTAM a CET ke stažení.