AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Dynamika a stochasticka mechanika

Lidé

Hračov Stanislav, Ing., Ph.D., Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky, vedoucí oddělení
Macháček Michael, Ing., Dynamika a stochasticka mechanika
Náprstek Jiří, Ing., DrSc., Dynamika a stochasticka mechanika
Pirner Miroš, Prof. Ing., DrSc., Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky - Laboratoř stavební aerodynamiky
Pospíšil Stanislav, doc. Ing., Ph.D., Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky - Laboratoř stavební aerodynamiky, ředitel

Popis činnosti

Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky rozvíjí dynamiku a stochastickou mechaniku soustav v interakci s prostředím pro aplikace ve větrovém a seismickém inženýrství a v návaznosti na rozvoj teorie spolehlivosti konstrukcí. Součástí oddělení je laboratoř stavební aerodynamiky. 

Podřízená oddělení

Laboratoř stavební aerodynamiky

Oblasti výzkumu

Základní výzkum

 • Stochastická a deterministická dynamika diskrétních soustav, spojitých prostředí, inženýrských konstrukcí
 • Nesymetrické spolupůsobení vzájemně se pohybujících soustav
 • Počítačová mechanika
 • Spolupůsobení pružných soustav s proudícím médiem
 • Působení seismicity na konstrukce

odd.dynamiky 

Aplikovaný výzkum

 • Dynamika prvků železničních soustav
 • Aeroelasticita mostů, věží a stožárů
 • Problémy přirozené a technologické seismicity

odd.dynamiky2odd.dynamiky3odd.dynamiky5

Metody práce

 • Matematické a fyzikální modelování
 • Analytické a numerické metody řešení
 • Experimentální řešení v laboratoří v součinnosti s teoretickými modely
 • Ověřování in situ