AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Laboratoř stavební aerodynamiky

Lidé

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., odborný garant
prof. Ing. Sergii Kuznetsov, DrSc., vedoucí laboratoře
kuznetsov@itam.cas.cz
+420 567 225 310
Mgr. Arsenii Trush

Oblasti výzkumu
 • Fyzikální modelování atmosférické mezní vrstvy
 • Aerodynamika těles s nearedynamickýcm profilem
 • Měření a monitoring odezvy staveb
 • Zatížení staveb a konstrukcí a plášťů budov
 • Déšť s větrem a propustné fasády
 • Větrná energie
 • Modelování rozptylu škodlivin, ventilace
 • Modelování zatížení sněhem, popř. pískem
 • Vliv větru na prostředí a na chodce
 • Přirozená ventilace v budovách
 • Větrné působení a účinky na vysoké stavby a mosty
 • Statické a dynamické účinky

Výzkumná infrastruktura

Klimatický větrný tunel Vincenc Strouhal byl navržen jako uzavřený okruh s řízenou rychlostí větru a teplotních podmínek. Zahrnuje klimatickou a aerodynamickou část.
Climatic (Enviromental) section

klimT1a.jpg

Aerodynamická část je uzpůsobena k simulaci účinků větru na modelech v měřítku.

Zařízení v klimatické části se využívá k vyšetřování povětrnostních vlivů, včetně větru, teploty, deště a sálavého tepla stavební konstrukce a prvky.

Tunnel-2.jpg

Aerodynamické váhy - aerodynamické součinitele byly získány tak, že se na aerodynamických vahách změřily vztlakové síly, kroutící moment a čelní odpor za určité rychlosti větru a následně se vypočetly aerodynamické součinitele.
vitr2.jpg

 Zařízení pro zkoumání úsekového modelu se dvěma stupni volnosti

 

klimT2.jpg

CTA (Constant Temperature Anemometry) – drátková anemometrie měření rychlosti a turbulence v 1, 2 nebo 3-rozměrném proudění vzduchu.

vitr1.jpg
PIV (Particle Image Velocimetry) - neinvazivní metoda založená na laserovém osvětlování a kamerovém snímání proudu. Využívá se k měření obtékání konstrukcí, ​​turbulence apod.

DEWETRON – the modern data acquisition system of the simultaneous sampling provides 24-bit A/D conversion with anti-aliasing filtering and the top-notch signal conditioning. Usable for analogue and digital signal capturing with advanced post-processing tools. Can be used for individual pressure measurements using pressure transducers, combined with other dynamic measurement like potentiometers, strain-gages, etc. 32 analogue channels are available.

Traverse System Dantec - auxiliary instrument for accurate spatial mapping of measured position in the wind flow.

Pressure Scanner Scanivalve - mean value based pressure transducer is used for the direct pressure measurement on structural surfaces.

Pressure transducers – direct surface pressure measurement using fast sampling transducers.

Environmental measurement – thermo cameras, vane anemometer, thermo-anemometer, temperature probes, thermo-hygrometer, atmospheric pressure sensor.

Five-Hole Probe Aeroprobe – used to obtain the scalar and vector properties of complicated flow fields in terms of three-dimensional velocity component.

Vizualizace proudu – high volume liquid droplet seeding generator, fog generator, helium (He) bubble generator system.

vizualizace proudu

 Water_springlers.png

Manometer LU 200 – vertical liquid column manometer for measuring variations of pressure, depression or differential pressure of air.

Pitot Tubes – a pressure measurement instrument used to measure air flow velocity.

Infrared_lamps.png

 Projekty

The aero - elastic stability of cable supported bridge deck under simultaneous action of wind and traffic                                   

The investigation of fatigue oscillations induced induced wind loads on cables with ice of cable supported bridges                                                             

The increase velocity flow simulation inside the aerodynamic section of the wind tunnel

Measurement and control of the wind tunnel boundary layer with turbulence generators

Investigation of wind pressure losses under facades with different porosities                                                                       

The simulation of an ice formation and rain drops on surgace cables of cables supported bridges and stability measurements of dynamic response

Numerical and experimental models of atmospheric boundary layer turbulent characteristics interacting with building structures

Stochastic resonance of cylinder induced wind flow

Transient heat transfer coefficient on precooled circular cylinder at various Reynolds numbers

Stability of a U - shaped profile in the wind 0 - 18 m/s

Flow visualization techniques in the Climatic Wind Tunnel