AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vedoucí laboratoře

Šperl Martin, Ing., Ph.D.

Činnost

Laboratoř únavy materiálů se zabývá určováním mechanických vlastností konstrukčních materiálů, experimentální lomovou mechanikou a studiem mechanismů porušování materiálů při opakovaném či únavovém zatěžování.

Výzkumná infrastruktura

  • vysokofrekvenční rezonanční pulzátor Rumul-Mikrotron 20 kN a Instron EMR 1603 - 100 kN, využíváno k únavovým a cyklickým zkouškám (např. klikový hřídel, CT vzorky)
  • instrumentované Charpy kladivo Instron/CEAST 9050 o kapacitě 50 J pro zkoušky vrubové houževnatosti, IZOD a rychlý tah.
  • charpy kladivo WPM 300 J pro zkoušky vrubové houževnatosti s možností zapojení rychlokamery
  • elektrohydraulický zatěžovací rám Instron 1343 (120 kN tah/tlak) pro statické, cyklické a dynamické zkoušky) a elektromechanický zkušební stroj Wolpert 100 kN pro statické testy, tvrdoměr Meopta a další drobná zařízení (laboratoř CLEM)

Reference

  • Škoda Auto, a.s. (creep oceli Docol1200, testy doplňkového absorbéru nárazu)
  • Transgas, a.s. (stanovení a popis creepového chování ocelí L360, L415 a L450 za normálních teplot)
  • Pražská plynárenská, a.s. (posouzení současné bezpečnosti a integrity plynovodu DN500)