AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Oddělení aplikované mechaniky a konstrukcí

Oddělení je zaměřeno na výzkum v oblastech aplikované mechaniky a mechaniky konstrukcí.

Zabývá se mechanikou deskových a skořepinových konstrukcí s ohledem na jejich životnost a spolehlivost, kde jsou výstupy cíleny na zajištění integrity, vysoké životnosti a spolehlivosti potrubních a jiných tenkostěnných konstrukcí včetně stanovení jejich mezních stavů.

Další oblastí je využití teoretické a aplikované mechaniky pro bezpečnostní, materiálový a také smluvní výzkum pro průmysl.

Rozvíjenou činností v oddělení je také výzkum zaměřený na historické dřevěné konstrukce. Jiří Kunecký a Hana Hasníková vyvíjejí experimentálně celodřevěné spoje vhodné pro rekonstrukce historických objektů. Jiří Kunecký a Hana Hasníková se dále snaží aplikovat digitální metody korelace obrazu a zpracování obrazu pro měření deformací experimentů a konstrukcí. V neposlední řadě pak vyvíjejí nové metody stavebního průzkumu historických konstrukcí pomocí modelování objektů a zhotovení jejich digitální reprezentace pomocí fotogrammetrických metod.

 

Lidé  
Pracoviště Praha Pracoviště Telč
Šperl Martin, Ing., Ph.D., vedoucí oddělení, vedoucí Laboratoře únavy materiálů Zhang Wei, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře mechaniky materiálů
Fiala Zdeněk, RNDr., CSc. Ondrák Pavel, Ing.
Gajdoš Lubomír, Ing., CSc.
Hasníková Hana, Ing., Ph.D. (diagnostika dřevěných konstrukcí, digitální metody zpracování obrazu, zkoušení a hodnocení stavu stavebních materiálů)
Kratěna Jindřich, Ing., CSc. (znalecká činnost)
Kunecký Jiří, Ing., Ph.D. (diagnostika dřevěných konstrukcí, digitální metody zpracování obrazu)
Minster Jiří, Ing., DrSc.