AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Oddělení biomechaniky

Výzkum prováděný na Oddělení biomechaniky a v Laboratoři biomechaniky je zaměřen na:

 • Zjišťování mechanických vlastností biologických tkání experimentálními metodami
 • Určování mechanických a mikrostrukturálních vlastností umělých biokompatibilních struktur užívaných v regenerativní medicíně
 • Optimalizaci materiálových modelů tkání a biokompatibilních materiálů spolu s jejich implementací v numerických simulacích
 • Optimalizaci ortopedických implantátů a tkáňových nosičů včetně analýzy jejich interakce s okolní tkání

Členové týmu sami vyvíjejí vlastní specializovaná experimentální zařízení a software pro přesnou biomechanickou analýzu studovaných materiálů
Laboratoř biomechaniky dále poskytuje zázemí pro návrh, zprovoznění a testování vyvíjených experimentálních zařízení a soustav.

Výzkumná činnost

 • Vývoj vlastních procedur a metodologie vyhodnocování experimentů včetně tvorby software pro digitální korelaci objemu časosběrných CT měření
 • Aplikace numerických metod a inverzních simulací pro zjišťování materiálových vlastností
 • Experimentální výzkum v Laboratoři biomechaniky
  • Určování mechanických vlastností kostí a tkáňových nosičů na různých úrovních jejich hierarchické mikrostruktury
  • Měření mikrotvrdosti
  • Ohybové testy
  • Testy s využitím namáhání jednoosým tahem/tlakem
  • Simulace in-vivo podmínek v lidském těle (proudění tekutiny, teplota) během experimentů
 • Využití výpočtové tomografie s vysokým rozlišením a časosběrných radiografických metod

Vývoj a konstrukční činnost

 • Vývoj a montáž vlastních experimentálních zařízení pro biomechanické testy a testování kvazi-křehkých materiálů
 • Vývoj vlastních řídících systémů a souvisejícího software na bázi CNC principů řízení

 

Lidé
Kytýř Daniel, doc. Ing., Ph.D., vedoucí oddělení
Beneš Pavel, Ing.
Doktor Tomáš, Ing.
Fíla Tomáš, Ing.
Jiroušek Ondřej, prof. Ing., Ph.D.
Koudelka Petr, Ing.
Pithartová Kateřina
Rada Václav, Bc.
Šleichrt Jan, Ing.
Vavřík Daniel, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře neutronové a rentgenové radioskopie
Zlámal Petr, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře biomechaniky