AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vedoucí laboratoře

Vavřík Daniel, Ing., Ph.D.

Činnost

V současné době jsou v laboratoři prováděny práce související s řešením různých mezinárodních projektů. V rámci těchto projektů vzniká za podpory laboratoře kompaktní jednoosé zatěžovací zařízení vhodné pro experimenty využívajících radiografických metod. Vznikající zařízení obsahuje i komoru pro umístění vzorku, ve které je možné udržovat stabilní oběh kapaliny o zvolené teplotě a tímto simulovat při experimentu přirozené prostředí pro biologické vzorky. Druhým vznikajícím zařízením je zařízení pro optickou a mechanickou analýzu zkoumaných vzorků v jednotlivých řezech metodou postupného odbrušování (v řádu mikrometrických vrstev) a mikroindentace. Třetí unikátní zařízení, které je momentálně ve fázi předpilotního testování, je zatěžovací stroj pro čtyřbodový ohyb. Konstrukce zařízení umožňuje jeho použití v součinnosti s radiografickými technikami a je uzpůsobeno pro testování velkých vzorků (až 300 mm dlouhých).

Výzkumné vybavení

vybavení (současné):

  • jednoosé zatěžovací zařízení použitelné pro radiografická měření do 10 kN (vlastní konstrukce)
  • jednoosé zatěžovací zařízení použitelné pro radiografická měření do 0.5 kN (vlastní konstrukce)
  • zatěžovací zařízení pro čtyřbodový ohyb použitelné pro radiografická měření (vlastní konstrukce) 

vybavení (ve vývoji/výrobě):

  • zařízení pro optickou a mechanickou analýzu pomocí odbrušování (vlastní konstrukce)
  • jednoosé zatěžovací zařízení použitelné pro radiografická měření s možností komory pro biologické vzorky do 3 kN (vlastní konstrukce)