AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Projekty

Současné:

OP VVV - INAFYM
OP VVV - Zvýšení konkurenceschopnosti centra excelence v kraji Vysočina
Interreg ATCZ133 - Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin
Interreg ATCZ38 - Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging
NAKI II - Mobilní RTG zařízení pro zobrazování vrstevnaté malby

Úspěšně ukončené:

GAČR grant č. P105/12/0824: Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek
GAČR grant č. P105/10/2305: Morfometrické a mechanické vlastnosti trabekulární kosti zjištěné pomocí metod mikromechaniky a numerického modelování