AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vybavení

  • Vibrační stůl s rozměrem 1.25 x 1.55 m je vybaven válcem MTS 25kN, na kterém se dá simulovat pohyb jak sinusového typu, tak i libovolných náhodných signálů. Zařízení je vhodné pro testy na modelech, ale lze také vyzkoušet menší díly konstrukcí. Frekvenční rozsah stolu je 0 až 40 Hz s maximálním zdvihem 150 mm (mezi špičkami).
  • Budič kmitů s měnitelnou frekvencí a amplitudou slouží k rozkmitání konstrukcí a dále ke stanovení dynamické charakteristiky. Elektrodynamický budič TIRA vib, typ TV5550/LS o hmotnosti 750 kg s pohyblivou hmotou cca 100 kg, jehož frekvenční rozsah je 0 až 3 kHz. Max. výchylka pohyblivé hmoty je v rozsahu ± 50,8 mm. K vyloučení pracného ukládání, popř. připevňování budiče na konstrukci, může být použito zařízení navržené v ÚTAM. Budič je transportován na místo měření na jednoosém vlečném vozíku.
  • Velká škála relativních a absolutních snímačů může být využita pro měření statické a dynamické odezvy. Integrační převodníky, které signály akcelerometrů převedou na rychlost kmitání, popř. na výchylky. Při měření velmi malých modelů, jsou použity speciální snímače zrychlení, jejichž hmota nepřesahuje 2 g. Dále laboratoř disponuje velmi citlivými seizmickými snímači typu Wilcoxon Research 731A.
  • Pro bezkontaktní měření vibrací používá ÚTAM laserový vibrometr. Laserový snímač je vhodný pro měření vibrací, kde je obtížné umístit jiný druh snímačů, například při měření velmi malých a lehkých konstrukcí, na složitě dostupných místech, kde je složité umístit dotykové snímače, atd. Tento typ snímačů pracuje na Dopplerově principu. Přistroj, registruje rozdíl mezi vysílaným stacionárním zdrojem světla a odraženým světlem od pohyblivého objektu. Snímač typu PDV 100 se vyznačuje velmi malými rozměry a malou spotřebou energie, což umožňuje delší dobu použití bez elektrické sítě v terénu. Frekvenční rozsah měření je od 0.05 do 22 kHz, s měřicí přesností 1 μm na vzdálenosti do 30 m.
  • Pro měření na dlouhou vzdálenost ÚTAM využívá bezdrátový přenos elektrických signálů. Moderní technologie bezdrátového přenosu signálu umožňuje záznam dat mnohem komfortněji. Lze vynechat zapojení dlouhých a četných kabelů. Zařízení s 24 bitovým rozlišovacím převodníkem, lze zapojit se záznamovým počítači bezdrátově. Takový typ zařízení je vhodnější pro krátkodobé měření, kde je vyžadována rychlost. Pomocí bezdrátové technologie můžeme záznam sledovat spolehlivě v reálném čase, analyzovat a zaznamenat data z různých typů snímačů.
  • V laboratoři ÚTAM se používá přenosný průmyslový počítač DEWE-2010 na bázi PC, vybavený 32 kanálovým AD převodníkem, s rozlišením 18 bitů, umožňující sběr dat a analýzu signálů. K dispozici je několik druhů modulů, s pomocí kterých lze libovolně měnit vstupní signál z různého typu snímačů.
  • Pro měření in situ se používá přenosný notebook s 16 kanálovým, AD převodníkem umístěným v PCMCIA slotu, nebo 8 kanálovou externí sběrnu, s rozlišením 24 bitů