AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum experimentální mechaniky

CEM disponuje unikátními přístroji a měřicí technikou, mezi které patří vibrační stůl, elektrodynamický mobilní budič, různé typy relativních a absolutních snímačů, bezkontaktní laserový snímač pro měření vibrací a moderní zařízení pro sběr a anýzu dat. Dále je experimentální laboratoř vybavena zatěžovacími stroji jak na statické zkoušky, tak i na dlouhodobé dynamické zatížení. Personál má velkou zkušenost jak s laboratorním měřením, tak i s měřením in situ.

Centrum experimentální mechaniky, dále jen CEM, se skládá z vlastní laboratoře a laboratorní dílny:
a) Laboratoř se zabývá převážně výzkumem chování prvků, konstrukcí a jejich modelů při statickém a opakovaném namáhání, studiem přetváření a napjatosti pevných těles a jejich soustav, rozvojem aplikací servohydraulických zatěžovacích systémů, výzkumem seismicity, dynamickými zkouškami prvků, konstrukcí a jejich modelů, rozvojem experimentálních metod modální analýzy, tvorbou dynamických modelů a jejich vyšetřováním s využitím vibračního stolu a mobilních budičů kmitání.
b) Laboratorní dílna zabezpečuje návrh a výrobu mechanických modelů konstrukcí, úpravu přístrojů, výrobu přípravků a experimentálních zařízení podle potřeb výzkumu.

PROJEKTY

odd.dynamiky4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé  
CEM (Praha)

TECHNICKÁ SKUPINA (Telč)

Urushadze Shota, Ing., PhD, vedoucí oddělení

Čábel Radek

Alexander Petr Fabeš Roman
Andert Ludvík, Ing. Chvátal Pavel, Ing.
Bayer Jan, Ing. Ondrák Pavel, Ing.
Černý Miloš, Ing.
Slížek Miroslav
Vála Ondřej, Ing.
Zíma Pavel, Ing.