AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Oddělení diagnostiky a konzervace památek

Oddělení diagnostiky a konzervace památek se zabývá rozvojem diagnostických metod pro sledování a výzkum přetváření a chování materiálu pod zatížením. Rozvíjí metody nedestruktivního a šetrně destruktivního zkoušení materiálů historického i jiného stávajícího stavebního fondu. Vyvíjí metodiky a postupy inspekce a preventivní ochrany historických budov zejména v souvislosti s povětrnostním zatížením a klimatickými vlivy. Zejména vyvíjí inovativní techniky pro opravy historických konstrukcí, provádí experimentální výzkum v oblasti mechaniky dřeva na materiálové úrovni. Věnuje se diagnostice biotického napadení. Zabývá se diagnostikou poruch a vývojem metod pro monitorování a měření šíření vlhkosti, především větrem hnaného deště.

AKTUALITY

coming-soon_small.jpg

 

PUBLIKACE & VÝSLEDKY

coming-soon_small.jpg

 

 

Lidé  
Pracoviště Praha Pracoviště Telč
Valach Jaroslav, Ing., Ph.D., vedoucí oddělení Hrivnák Jaroslav, Ing., Ph.D.
Beran Pavel, Ing., Ph.D. Kloiber Michal, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře diagnostiky II
Bryscejn Jan, Ing. Frankl Jiří, Ing., Ph.D.
Cacciotti Riccardo, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře diagnostiky I  
Eisler Marek  
Wolf Benjamín