AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Činnost

Oddělení dynamiky a aerodynamiky rozvíjí dynamiku a stochastickou mechaniku soustav v interakci s prostředím pro aplikace ve větrovém a seismickém inženýrství a v návaznosti na rozvoj teorie spolehlivosti konstrukcí. Součástí oddělení je laboratoř Klimatický větrný tunel "Vincenc Strouhal".

Základní výzkum

 • Stochastická a deterministická dynamika diskrétních soustav, spojitých prostředí, inženýrských konstrukcí
 • Nesymetrické spolupůsobení vzájemně se pohybujících soustav
 • Počítačová mechanika
 • Spolupůsobení pružných soustav s proudícím médiem
 • Působení seismicity na konstrukce

odd.dynamikyDynamika_aerodynamika_1

Aplikovaný výzkum

 • Dynamika prvků železničních soustav
 • Aeroelasticita mostů, věží a stožárů
 • Problémy přirozené a technologické seismicity

odd.dynamiky2odd.dynamiky3odd.dynamiky5

Metody práce

 • Matematické a fyzikální modelování
 • Analytické a numerické metody řešení
 • Experimentální řešení v laboratoří v součinnosti s teoretickými modely
 • Ověřování in situ