AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Elektronické informační zdroje ÚTAM AV ČR v.v.i.

BIBLIOGRAFICKÉ A CITAČNÍ DATABÁZE

DÍLČÍ DATABÁZE

NAKLADATELSTVÍ
INSTITUCE

POSKYTUJE

Metriky

Scopus
http://www.scopus.com

Scopus

Elsevier

abstrakta, částečně odkazy k plným textům, odkazy na související články

h-index

Web of Knowledge
http://www.webofknowledge.com/

Web of Sciences

Thomson & Reuters

abstrakta, částečně odkazy k plným textům, odkazy na související články

h-index

 

Journal Citation Report

Thomson & Reuters

informace o časopisech, impact factor

impact factor

 

BIBLIOGRAFICKÉ A PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE

DÍLČÍ DATABÁZE

NAKLADATELSTVÍ
INSTITUCE

POSKYTUJE

 

SpringerLink
http://www.springerlink.com

 

Springer

abstrakta, plné texty, odkazy na související články

 

ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com

 

Elsevier

abstrakta, plné texty, odkazy na související články

 

CiteSeerX (Research Index)
http://citeseerx.ist.psu.edu

 

The Pennsylvania State University

 

Autonomous citation indexing (ACI)

NASA Technical Reports Server
http://ntrs.nasa.gov

 

NASA

 

 

arXiv
http://arxiv.org/

 

Cornell University Library 

preprinty a neveřejné (zpravidla však úplné) verze článků

INFORMAČNÍ PORTÁLY

 

ZDROJ/INSTITUCE

NABÍZÍ

 

SciVerse
http://www.sciverse.com

 

SciVerse 

integrované vyhledávání zdrojů v Science Direct, Scopus a volném webu

Google Scholar
http://scholar.google.com/

 

Google

vyhledávání ve volném webu

EZB - Electronic Journals Library
http://uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=CASCR&lang=en

Deutsche Forschungsgemeinschaft 

pouze vyhledává a naviguje ke zdroji dokumentu (časopisy s volným přístupem/institucionálním přístupem KNAV)

VPK - Virtuální polytechnická knihovna
http://www.vpk.cz/

 

Národní technická knihovna

elektronické dodání dokumentů z tuzemských i zahraničních zdrojů (kopie zpoplatněné)

NUŠL- Národní úložiště šedé literatury
http://nusl.techlib.cz

 

Národní technická knihovna

volně přístupné dokumenty šedé (nevydané) literatury-výzkumné zprávy, kvalifikační práce, výsledky ASEP…

Souborný katalog ČR
http://skc.nkp.cz

 

Národní knihovna ČR

integrované vyhledávání v českých knihovnách

 

 

 

 

 

 

Elektronické informační zdroje přístupné přes Knihovnu Akademie věd

vzdálený přistup:

http://www.lib.cas.cz/online-databaze/vzdaleny-pristup/

BIBLIOGRAFICKÉ A PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE

DÍLČÍ DATABÁZE

NAKLADATELSTVÍ
INSTITUCE

POSKYTUJE

American Chemical Society (ACS)

ACS

abstrakta, časopisy, knihy

Biological Abstracts Archive (1987–2009)

Wolters Kluwer

 

BioMed Central

 

BioMed Central

 

BioOne

 

BioOne

 

Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Akademie věd zemí Visegradské 4

 

EBSCO

Academic Search Complete

EBSCO Industries

abstrakta, plné texty, související články, propojeno do souborného katalogu ČR, ScienceDirect a WOS

Emerald

 

Emerald Group

 

Geobibline – Geografická bibliografie ČR

Centrální katalog UK

Univerzita Karlova Praha

 

ISSN

 

ISSN

 

JSTOR

 

ITHAKA

knihy v omezeném množství

Nature – Archive 1987–2013

Macmillan Publishers

 

Oxford Reference Online (ORO)

Science and Technology

Oxford University Press

interaktivní slovníková hesla jazyková, encyklopedická i odborná

ProQuest Central a ProQuest STM

ProQuest

 

ScienceDirect

 

Elsevier

abstrakta, plné texty, související články

SpringerLink

 

Springer

abstrakta, plné texty, související články

Ulrichsweb

 

Ulrichsweb

 

Wiley Online Library

 

John Wiley & Sons

abstrakta, plné texty, související články

 

Vyhledávací tipy

 • Při zadání názvu článku či autora do databáze SciVerse Hub lze získat navigaci k plnému textu, pokud je k dispozici
 • Dostupnost časopisů a článků lze ověřit pomocí informačního portálu KNAV.
 • Portál elektronických časopisů a knih nebo portál MetaLib.
 • pomocí nástroje SFX : 
  • lze získat přímý odkaz na plný text, pokud je k dispozici
  • lze ověřit přes Jednotnou informační bránu dostupnost dokumentu v českých knihovnách
  • lze získat přímý odkaz na abstrakt článku
  • lze získat přímý odkaz na informace o časopisu v JCR
  • lze získat i odkazy na další informace a databáze