AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

  Oddělení materiálového výzkumu

V Oddělení materiálového výzkumu studujeme vlastnosti a chování historických i moderních stavebních materiálů, zkoumáme změny materiálových vlastností vlivem stárnutí (degradace) stavebních konstrukcí a věnujeme se také výzkumu některých konzervačních a restaurátorských postupů (zpevňování hodnotných omítek, povrchové úpravy kamenných prvků a soch). V oblasti kompozitů (převážně malt) rozvíjíme metody stanovení jejich deformačních a pevnostních charakteristik; modelujeme jejich poškození a pevnost pomocí metody konečných prvků a porovnáváme s experimenty. Vzhledem k potřebné kompatibilitě nových a historických materiálů zkoumáme pro potřeby oprav historických staveb především vlastnosti vápenných malt. Studujeme vliv různých příměsí a přísad (metakaolinu, nanosiliky, lněného oleje, moderních provzdušňujících a hydrofobních látek) na strukturu, mechanické vlastnosti a trvanlivost těchto malt (mrazuvzdornost, odolnost vůči krystalizaci solí). Pro potřeby konzervace zkoumáme efekty nanovápenných suspenzí a dalších nanočástic na mechanické a další charakteristiky zpevňovaných materiálů.

V oblasti stavebních konstrukcí se zabýváme metodami digitálního záznamu konstrukční a materiálové podstaty staveb, které umožňují kromě uchování geometrických dat konstrukce (3D model) také záznam dalších údajů (např. materiálových vlastností, historických dokumentů o stavbě). Využíváme BIM modelování, technologie WebGL, fotogrammetrii.

AKTUALITY

coming-soon_small.jpg

 

 

Lidé

Slížková Zuzana, Ing., Ph.D., vedoucí oddělení (konsolidace omítek a kamene impregnací vhodnými chemickými látkami)
Frankeová Dita, Mgr., (chemické a fázové složení historických malt, změny degradací)
Hlobil Michal, Dr. techn. Ing., Ph.D. (modelování poškození a pevnosti malt metodou konečných prvků)
Janotová (Křivánková) Dana, Mgr. (provzdušňujících přísady ve vápenných maltách, mrazuvzdornost vápenných malt)
Jurkovská
Mácová Petra, Mgr.
Machová Dita, Mgr.
Majtás Dušan, Ing.
Mlsnová Kateřina, Bc.
Nunes Cristiana Lara, Mgr., Ph.D., vedoucí Laboratoře materiálových analýz I (přísada lněného oleje do vápenných malt, odolnost stavebních materiálů vůči krystalizaci solí)
Pažourková Eva
Sotiriadis Konstantinos, Ing., Ph.D.
Svoboda Milan, Ing.
Ševčík Radek, Mgr., Ph.D.
Viani Alberto, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře materiálových analýz II
Zárybnická Lucie, Ing. Mgr., Ph.D.