AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Publikace & Výsledky

van Hees, R., Veiga, R., & Slížková, Z. (2017). Consolidation of renders and plasters. Materials and Structures, 50(1), 65. ISSN 1359-5997.
Slížková, Z., Drdácký, M., & Viani, A. (2015). Consolidation of weak lime mortars by means of saturated solution of calcium hydroxide or barium hydroxide. Journal of Cultural Heritage, 16(4), 452-460. ISSN 1296-2074.
Slížková, Z., Gruber, M., Kostkanová, V., Frankeová, D., Wimmer-Frey, I., & Drdácký, M. (2016). Soils and Earthen Building Materials Used for the Buddhist Temple Complex. International Journal of Architectural Heritage, 10(4), 406-417. ISSN 1558-3058.
Remzova, M., Sasek, P., Frankeova, D., Slizkova, Z., & Rathousky, J. (2016). Effect of modified ethylsilicate consolidants on the mechanical properties of sandstone. Construction and Building Materials, 112, 674-681. ISSN 0950-0618.
Nunes, C., Pel, L., Kunecký, J., Slížková, Z. (2017). The influence of the pore structure on the moisture transport in lime plaster-brick systems as studied by NMR. Construction and Building Materials, 142, pp. 395-409. ISSN 0950-0618.
Nunes, C., & Slížková, Z. (2016). Freezing and thawing resistance of aerial lime mortar with metakaolin and a traditional water-repellent admixture. Construction and Building Materials, 114, 896-905. ISSN 0950-0618.
Nunes, C., Slížková, Z. (2014). Hydrophobic lime based mortars with linseed oil: Characterization and durability assessment, Cement and Concrete Research, 61-62, pp. 28-39. ISSN 0008-8846.
Nunes, C., Slížková, Z., & Křivánková, D. (2013). Lime-based mortars with linseed oil: sodium chloride resistance assessment and characterization of the degraded material. Periodico di Mineralogia Vol. 82, 3 December 2013, 82, 411. ISSN 0369-8963.
Nunes, C., Slížková, Z., Stefanidou, M., & Němeček, J. (2016). Microstructure of lime and lime-pozzolana pastes with nanosilica. Cement and Concrete Research, 83, 152-163. ISSN 0008-8846.
Nežerka, V., Slížková, Z., Tesárek, P., Plachý, T., Frankeová, D., & Petráňová, V. (2014). Comprehensive study on mechanical properties of lime-based pastes with additions of metakaolin and brick dust. Cement and concrete research, 64, 17-29. ISSN 0008-8846.
Nežerka, V., Němeček, J., Slížková, Z., & Tesárek, P. (2015). Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation. Cement and Concrete Composites, 55, 122-128. ISSN 0958-9465.
Niedoba, K., Slížková, Z., Frankeová, D., Lara Nunes, C., Jandejsek, I. (2017). Modifying the consolidation depth of nanolime on Maastricht limestone. Construction and Building Materials, 133, pp. 51-56. ISSN 0950-0618.

Frankeová, D., & Slížková, Z. (2016). Determination of the pozzolanic activity of mortar’s components by thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 125(3), 1115-1123. ISSN 1388-6150.
Drdácký, M., & Slížková, Z. (2015). In situ peeling tests for assessing the cohesion and consolidation characteristics of historic plaster and render surfaces. Studies in Conservation, 60(2), 121-130. ISSN 0039-3630.
Drdácký, M., & Slížková, Z. (2013). Enhanced affordable methods for assessing material characteristics and consolidation effects on stone and mortar. Journal of Geophysics and Engineering, 10(6), 064005. ISSN 1742-2132.
Drdácký, M., Fratini, F., Frankeová, D., & Slížková, Z. (2013). The Roman mortars used in the construction of the Ponte di Augusto (Narni, Italy) – A comprehensive assessment. Construction and Building Materials, 38, 1117-1128. ISSN 0950-0618.

Monografie

Slížková, Z., Bayer, K., Weber, J. (editoři). Konzervace litavských vápenců s využitím prostředků na bázi nanočástic hydroxidu vápenatého. Výsledky studií použití vápenných nanomateriálů pro konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců v České republice a v Rakousku. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. 205 s. ISBN 978-80-86246-79-6.

Aplikované výsledky

Slížková, Zuzana - Frankeová, Dita - Tišlová, R. Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro plánování restaurátorského zásahu. Výsledek je certifikován MK ČR. Datum certifikace: 08.04.2016.
Slížková, Zuzana - Frankeová, Dita - Nunes, Cristiana Lara - Janotová, Dana - Hauková, Petra. Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb. Metodika certifikována MK ČR. Datum certifikace: 16.03.2016. Slížková, Zuzana - Frankeová, Dita. Zpevnění bělavého degradovaného porézního vápence suspenzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu. Certifikovaný památkový postup. Certifikační orgán: Ministerstvo kultury ČR. Datum certifikace: 05.10.2015.
Slížková, Zuzana - Frankeová, Dita. Zpevnění historické vápenné omítky disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu. Certifikovaný památkový postup. Certifikační orgán: Ministerstvo kultury ČR. Datum certifikace: 14.10.2015.
Slížková, Zuzana - Frankeová, Dita. Zpevnění bělavého degradovaného porézního vápence suspenzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu. Certifikovaný památkový postup. Certifikační orgán: Ministerstvo kultury ČR. Datum certifikace: 05.10.2015.