AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Smluvní výzkumná činnost

  • Materiálové průzkumy pro projektovou přípravu obnovy historických staveb a restaurování uměleckých děl
  • Obsah vlhkosti a vodorozpustných solí ve zdivu
  • Složení a popis mikrostruktury materiálů (chemické a fázové složení, zrnitost, pórovitost)
  • Sorpční vlastnosti stavebních materiálů (nasákavost vodou a rychlost vysychání vody)
  • Teplotní roztažnost stavebních materiálů