AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuální výzkumná činnost

GAČR Junior: Spatial distribution of hydrates in cement paste (2019-2021)

MŠMT Mobility Barrande: Nanomateriály pro konzervaci kulturního dědictví (2018-2019)

NAKI II: Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova (2018-2022)

GAČR Junior: Experimentální kvantifikace a modelování degradace směsných cementových past s příměsí vápence vlivem síranové koroze za vzniku thaumasitu (2018-2020) CEP - RVVI

GAČR Standard: Vliv lněného oleje na transportní vlastnosti vápenných nátěrů (2018-2020) CEP - RVVI

GAČR Standard: Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech (2017-2019) CEP - RVVI

GAČR Změna vlastností stavebních materiálů vlivem stárnutí a degradace (2012-2017)

M00264 Nanolith - Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců (2013-2014)

NAKI: Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví (2011-2015)

NAKI: Nové materiály a technologie pro konzervaci povrchů památkových objektů a preventivní památkovou péči (2011-2015)