AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mechanika tenkostěnných konstrukcí

Lidé

Gajdoš Ľubomír, Ing., CSc., vedoucí oddělení
Kratěna Jindřich, Ing.
Škaloud Miroslav, Prof. Ing., DrSc.
Šperl Martin, Ing., Ph.D., Laboratoř mechaniky porušování a únavy

Popis činnosti

Oddělení se zaměřuje na výzkum mechaniky deskových a skořepinových konstrukcí s ohledem na jejich životnost a spolehlivost. Výstupy jsou cíleny na zajištění integrity, vysoké životnosti a spolehlivosti potrubních a jiných tenkostěnných konstrukcí včetně stanovení jejich mezních stavů. Další oblastí je využití teoretické a aplikované mechaniky pro bezpečnostní , materiálový a také smluvní výzkum pro průmysl.
lab.tenkostenych1.jpg

Součástí oddělení je Laboratoř mechaniky porušování a únavy.

Aktuality

Dne 22.6.2017 proběhl v Brně v rámci konference firmy SVS FEM s.r.o. meeting řešitelů Centra kompetence TAČR – CAMPT, kde byly prezentovány dílčí výsledky ÚTAM z řešení projektu.

Oblasti výzkumu

  • Bezpečnost, integrita a zajištění provozní spolehlivosti potrubních a jiných tenkostěnných systémů (stanovení lomové houževnatosti materiálu a dalších mechanických vlastností, posouzení únavového chování potrubí, stanovení kritické velikosti defektu, určení vrubové houževnatosti, stanovení druhu oceli, posouzení bezpečnosti a zbytkové životnosti potrubí s vadou, posouzení vlivu defektů ve svarech, korozní únava, plošná koroze, důlková koroze, atd.)
  • Únava materiálů (vzniklá vlivem mechanického zatížení, chemického působení a kombinací vlivů, výzkum a stanovení meze mikroplastických deformací ocelí, atd.)
  • Lomová mechanika (např. určení lomové houževnatosti a její aplikace v praxi)
  • Materiálový výzkum (např. vlastnosti při creepu, vodíkovém křehnutí, korozní únavě)
  • Bezpečnostní výzkum (více na www.campt.cz)
  • Smluvní výzkum pro průmysl (např. zkoušení konstrukčních prvků, predikce životnosti a určení jejich pevnosti)

Projekty

TAČR TE 02000162 „Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti“ 2014-2019

Publikace