AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Oddělení památkové vědy

Oddělení památkové vědy se zabývá interdisciplinárním výzkumem kulturního dědictví a podporuje záchranu, poznávání a užívání uměleckých památek, architektury, historických sídel a kulturní krajiny. Studuje skryté charakteristiky objektů kulturního dědictví pro účely jejich datování, původu a archeometrie. Zabývá se dále vztahy regionální historie k historickým stavbám, stopami technik historického stavitelství i historickým urbanismem. Výzkum je zaměřen i na metody správy historických objektů a sídel, dopady globálních výzev a rizik na kulturní dědictví, včetně dopadů nepřiměřeného užívání, např. cestovního ruchu. Rozvíjí zapojení veřejnosti a zejména mládeže do výzkumu kulturního dědictví. Spolupracuje s národními i mezinárodními památkovými institucemi při plánování a realizaci výzkumu v oblasti památkové vědy.

ČINNOST

coming-soon_small.jpg

 

AKTUALITY

coming-soon_small.jpg

 

PUBLIKACE

books_ilustracni

 

 


Lidé  
Pracoviště Praha Pracoviště Telč
Drdácký Miloš, prof. Ing., DrSc., vedoucí oddělení Bláha Jiří, Ing., Ph.D.
Cuřínová Helena, Ing. arch. Buzek Jaroslav
Drdácký Tomáš, Ing. arch. Kumpová Ivana, Ing.
Nedvědová Klára, Ing. arch. Loits André, prof. Ing. arch.
Ramešová Michaela, Mgr. Novotný Jakub, Ing., Ph.D., ředitel Centra Telč
Valecký Štěpán, Mgr. Vopálenský Michal, doc. Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře rentgenové tomografie
  Zadražil Tomáš, Ing.