AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Činnost

Hlavní náplní laboratoře je výzkum a vývoj stavebních pojiv vyráběných kalcinací vápenců a jiných karbonátových hornin se specifickým zaměřením na historické materiály a postupy. Základem je vlastní vápenná pec, která umožňuje experimentální malovýrobu vápenných a cementových pojiv technologiemi využívanými převážně do pol. 19. století. Získaná pojiva a poznatky ohledně jejich zpracování mají praktické využití v památkové péči a zároveň slouží jako inspirace při zhodnocování možnosti využití tradičních materiálů a technologií v současném stavebnictví a nejmodernějších výzkumných směrech.

Souběžně s výše zmiňovaným zaměřením se laboratoř věnuje studiu specifický materiálů, konstrukcí a technologií historických staveb. Ve spolupráci s archeology, restaurátory, stavebními historiky, architekty a projektanty zpracovává vědecké a odborné archeometrické studie, které umožňují správně interpretovat nálezy, určit materiálová složení a výrobní či konstrukční postupy, identifikovat historické surovinové zdroje nebo popsat změny vlivem degradace a poškození.

Laboratoř se též dlouhodobě věnuje sběru informací o historických vápenkách, vápenných lomech a surovinových zdrojích. Získané informace jsou zpřístupněny v GIS – Calcarius.

Oddělení se zabývá:

 • studiem historických stavebních materiálů (rozbory, zkoušky, analýzy, konzultace, kazuistika);
 • výzkumem a replikací historických stavebních technologií;
 • vývojem a návrhem nových maltových směsí, které svým složením, kvalitou a zpracováním odpovídají historickému originálu;
 • návrhem postupů oprav autentických prvků historických staveb v případech, kdy je oprava prováděna tak, aby vznikla co nejvěrnější kopie předlohy;
 • dokumentací historických surovinových zdrojů a technologií;
 • určováním provenience surovin pro výrobu vápna nebo stavebního kamene – mramorů;
 • materiálovým výzkumem (optimalizace výroby a funkčních vlastností, procesy tuhnutí a tvrdnutí);
 • zhodnocením faktorů výroby, funkčních vlastností a dopadů na životní prostředí.
 • Popularizační aktivity

  Výstava Calcarius čili vápeník (26.9.2015–27.11.2016) Centrum stavitelského dědictví, Plasy. http://muzeum-plasy.cz/

  foto_7.jpg