AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí67-3_small

výsledek aplikovaného výzkumu - metoda navrhování
Metodika je určena správcům památkových objektů, projektantům a pracovníkům nebo organizacím provádějícím opravy dřevěných prvků a konstrukcí památkových objektů, aby v dostatečné kvalitě zajistili přípravy intervencí a realizace prací pro záchranu, dlouhodobou udržitelnost, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dřevěných konstrukcí.


Jiří Kunecký, Petr Fajman, Hana Hasníková, Petr Kuklík, Michal Kloiber, Václav Sebera, Jan Tippner
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Centrum excelence Telč
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně
Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze


e-ISBN: 978-80-86246-67-3
DOI 10.21495/67-3
Vydáno v roce 2016
Download (pdf, 4Mb)